Brain Storming nyelvtanulási segédletei

BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.

Friss topikok

1658 német szó ajándékba némettanulóknak – avagy, német szavak a magyarban (A-P)

2012.06.27. 00:30 aforizmágus

au – jaj!, Backfisch – csitri, blamieren – szégyenben hoz, blamál; molestieren - zaklat, molesztál, naschen – torkoskodik, panieren - (ételt) paníroz, Pflaster - tapasz; kövezet, pompös - pompás

Magyarban is használatos német szavak szótára

Előző cikkemből: „Gondolatok a gazdaságosság nyelvi vonatkozásairól” egy kis emlékeztető:

„Ha a „gazdaságosságot” a nyelvtanulásra vetítve a „könnyű” szinonimájaként értelmezzük, akkor egy tanult idegen nyelvben általában a következők számítanak „könnyű”-nek.
1.a rövid szavak (betűszám vagy kiejtett hangok tekintetében);
2.a nemzetközi szavak;
3.a célnyelv anyanyelvbe asszimilálódott elemei;
4.a célnyelv és az anyanyelv azonos szerkezetű, azonos jelentésű szerkezetei;
5.a célnyelvi és anyanyelvi egységek valamilyen hasonlósága, legyen az íráskép, vagy kiejtés – ezen kategóriába tartoznak az ún. „hamis barátok(5)”, ahol nincs tartalmi egyezés, vagy jelentős jelentéseltolódások vannak. (BS, 2006)”

Jelen anyag a 2.-es, és 3.-as pontokhoz kapcsolódik.

A német nyelv elég sokáig volt jelen Magyarország területén ahhoz, hogy bizonyos szavakat, kifejezéseket, amelyeket magyarnak gondolunk, valójában német eredetűek – azonban a németben is előfordulnak magyar eredetű szavak.

A szóetimológiát egyelőre mellőzve, közreadom azt a szógyűjteményt, amit Halász Előd, 1963-ban kiadott, 7. kiadású Német-Magyar Szótárnak 25.000-es anyagából készítettem.

Ajánlom elsősorban a németül tanulók figyelmébe, de valószínűleg azok is haszonnal böngészgethetik, akik a magyar és német nyelv lexikális kapcsolódásai, vagy csupán a magyar nyelv eme nyelvi vonatkozású jellegzetessége után érdeklődnek.

A szólistában megmaradtam az eredeti és a hagyományos jelöléseknél (emiatt eléggé elhúzódott az anyag gépre vitele), úgymint:

- a főnevek neme: r=der, e=die, s=das;

- a főnév egyes számú birtokos esetének végződése;

- a főnév többes számú alanyesete;

- az ige időbeli segédigéjének jelölése: h.=haben, i.=ist, (ha mindkét segédige lehetséges, akkor a kevésbé használatosat zárójelben jeleztem).

A jelentéseknél igyekeztem a szótári anyaghoz igazodni, azonban ha a magyar nyelvhez kapcsolódó jelentés mellett számos egyéb is meg volt adva, akkor csak a magyar vonatkozású jelentés volt az elsődleges, így csak az került bele a listába.

A - P- A, Ä (100) –

1. r, Abglantz, -es, - visszfény
2. abnorm – abnorm(ális)
3. abstrakt – elvont, absztrakt
4. absurd – képtelen
5. r, Abzug, -(e)s, -ü.e, - 1. levonás, 2. elvonulás, 3. lefolyás, elköltözködés, 4. levonat, lenyomat
6. e, Administration, -n, - 1. ügyintézés, 2. kiadóhivatal
7. administrieren, h., - 1. igazgat, 2. kezel, adminisztrál
8. r, Admiral, -s, -e, - tengernagy
9. adoptieren, h., - örökbefogad
10. affektieren, h. – kényeskedik, affektál
11. r, Agent, -n, -n, - ügynök, ágens
12. e, Agentur, -, -n, - ügynökség
13. agressiv – erőszakos, agresszív
14. e, Agitation, -, -n, - agitáció
15. r, Agitator, -s, -en, - agitátor, népnevelő
16. agitieren, h., - agitál
17. e, Akademie, -, -i/en, - akadémia
18. e, Akazie, -, -n, - akác
19. akkumulieren, h., - felhalmoz, akkumulál
20. r, Akt, -(e)s, -e, - 1. cselekedet, 2. felvonás, 3. akt
21. e, Akte, -, -n, - ügyirat, akta
22. e, Aktion, -, -en, - akció
23. aktiv – aktív
24. s, Aktiv, -s, -s, - (pol) aktíva
25. r, Aktivist, -en, -en, - (NDK) élmunkás
26. e, Aktivität, - , aktivitás
27. r, Akzent, -(e)s, -e, - 1. hangsúly, 2. ékezet
28. akzeptieren, h. - elfogad
29. r, Alabaster, -s, - alabástrom
30. alarmieren, h. – 1. fellármáz, 2. (fel)riaszt
31. r, Albaner, -s, -, albán (ember)
32. s, Album, -s, -s, (Alben) – album
33. e, Algebra, - , algebra
34. s, Alibi, -s, -s, - alibi
35. r, Alkohol, -s, -e, - alkohol
36. s, Almosen, -s, -, - alamizsna
37. Alois – Alajos
38. Alpen (tbsz) – Alpok, Alpesek
39. r, Altar, -s, -¨e, - oltár (Altäre)
40. e, Ambition, -, -en, - becsvágy, amibíció
41. amerikanisch – amerikai
42. e, Amnestie, -, i/en, - amnesztia
43. r, Anarchist, -en, -en, - anarhista
44. r, Anatom, -en, -en – anatómus
45. e, Anatomie – bonctan, anatómia
46. r, Anputz, -es, - cicoma
47. e, Antenne, -, -n, - antenna
48. antifaschistisch – antifasiszta
49. r, Antiquar, -s, -e, - régiségkereskedő
50. s, Antiquariat, -(e)s, -e, - antikvárium
51. e, Antiquität, -, -en, - régiség
52. r, Anzug, -(e)s, -üge, - 1. (férfi) öltöny, 2. közeledés
53. r, Apostel, -s, - apostol
54. r, Apostroph, -s, -e, - hiányjel
55. r, Apparat, -(e)s, -e,- 1. készülék, berendezés, műszer; 2. felkészültség; 3. szervezet.
56. r, April, -(s), -e, - április
57. r, Araber, -s, - arab (ember)
58. Arabi/en/ - Arábia
59. arabisch – arab
60. e, Arche, -, -n, - bárka
61. s, Archiv, -s, -e, - oktmánytár
62. r, Archivar, -s, -e, - levéltáros
63. s, Argument, -(e)s, -e, - érv
64. e, Ari/e, -, n, - ária
65. aristokratisch – arisztokrata
66. e, Arithmetik, - számtan, aritmetika
67. e, Arkade, -, -n, - árkád
68. artisch (földr) – arktikus
69. e, Armee, -, -n, - hadsereg
70. aromatisch – illatos, zamatos, aromás
71. s, Arsenal, -s, -e, fegyvertár
72. e, Art, -, -en, - 1. jelleg, 2. mód, 3. viselkedés, magatartás es ist keine Art – micsoda dolog, hogy, 4. faj(ta)
73. e, Arteri/e, - , -n – ütőért
74. r, As, -ses, -se, - (kártya) ász
75. r, Asiate, - n, -n, - ázsiai (ember)
76. r, Aspekt, -(e)s, -e, -1. szemszög, 2. (tb) kilátások, előjelek
77. asphaltieren, h. - aszfaltoz
78. r, Assistent, -en, -en, - 1. munkatárs, 2. tanársegéd, asszisztens
79. assozieren, h. – társít, párosít, asszociál
80. r, Astronom, -s, -en, - csillagász, asztronómus
81. r, Athlet, - en, en, - atléta
82. e, Athletic, - atlétika
83. e, Athmosphäre, - , -n – légkör, atmoszféra
84. r. Atlantik, -s, - Atlanti-óceán
85. au – jaj!
86. e, Audi/enz, -, -en, - kihallgatás, audiencia
87. August – Ágost(on)
88. r, August – Augusztus
89. e, Ausdauer – kitartás
90. r, Ausdruck, -(e)s, -ücke, - kifejezés
91. auspacken, h. – kicsomagol
92. ausputzen, h. – 1. kitisztít, 2. felcicomáz, 3. lehord, leszid
93. r, Ausschnitt, -(e)s, -e, - 1. kivágás, 2. metszet, szelet, rész
94. e, Autobiographie, -, -n, - önéletrajz
95. r, Automat, -en, -en, - automata
96. s, Automobil, -s, -e, - autómobil
97. azurn – azúrkék
98. r, Äquator, -s - egyenlítő
99. e, Ära, -, Ärend, - korszak, éra
100. e, Ästhetik, - esztétika

***

- B (66) -

1. r, Backfisch, -es, -e – csitri
2. e, Balance, -, -n, 1. egyensúly, 2. (ker) mérleg
3. r, Balkon, -s, -e, - erkély
4. r, Ball, -(e)s, Bälle, - 1. labda, 2. bál
5. r, Ballen, -s, -köteg, csomag
6. r, Ballettänzer, -e, - balett-táncos
7. banal – banális
8. e, Bande, -, -n – banda
9. r, Bandit, -en, -en – bandita
10. r, Bank, -, en – bank
11. r, Bankier, -s, -s, - bankár
12. e, Bar, -, -s, - bár, mulató
13. e, Baracke, -, -n, - barakk
14. barbarisch – barbár
15. r, Barbier, -s, -e, - borbély
16. e, Barke, -, -n – Bárka
17. r, Baron, -s, -e, - báró
18. e, Basis, -, Basen, - alap, bázis
19. r, Baß, Basses, Bässe, - basszus
20. e, Bastie, -, -en, - bástya
21. s, Benzin, -s, -e – benzin
22. e, Besti/e, -, -n, - vadállat, bestia
23. bestimmt – (meg)határozott, bizonyos, biztos
24. e, Bible, -, -n, - Biblia
25. e, Bibliothek, -, -en, - könytár
26. r, Bibliotheker, - s, -e, - könyvtáros
27. s, Billard, -s, -e, - billiárd
28. s, Billet, -(e)s, -e, - (menet)jegy
29. blamieren – h. 1. szégyenben hoz, blamál; 2. sich blamieren – felsül
30. blank – 1. fényes, tiszta; 2. sima; 3. csupasz
31. s, Blatt, -(e)s, -är, - 1. (növ) levél; 2. lap; 3. cédula; er nimmt sich kein Blatt vor den Mund – nem kertel
32. e, Blende, -, n – 1. (szem)ellenző, 2. (fényképészet) fényrekesz; 3. vakajtó, vakablak
33. blenden – h. – 1. (meg)vakít; 2. (el)kápráztat
34. r, Blitz, - es, -e, - villám
35. blitzen, h. – 1. villámlik; 2. (fel)villan
36. r, Block, - (e)s, -öcke, - tönk
37. r, Block, -(e)s, -s, - tömb
38. e, Blockade, -, -n, - blokád
39. blockieren, h. – 1. zár alá vesz, körülzár; 2. reteszel
40. blöd – hülye, bamba
41. e, Bluse, -, -n, 1. zubbony, 2. blúz
42. bombardieren, h. – bombáz
43. e, Bombe, -, - bomba
44. bomben, h. – bombáz
45. r, Bomber, -s, - bombázó
46. e, Borste, -, -n, - sörte
47. e, Botanik, - botanika
48. r, Botaniker, -s, - botanikus
49. boxen, h. – öklöz, bokszol
50. r, Boxer, -s, - ökölvívó, bokszoló
51. r, Böhme, -n, -n, - cseh
52. e, Börse, -, -n, - 1. pénztárca, erszény, 2. tőzsde
53. r, Brief, -(e)s, -e, - levél
54. e, Bronze – bronz
55. e, Brosche, -, -n, - bross, melltű
56. e, Broschüre, -, -n, - brosúra, röpirat
57. brummen, h. – morog, dörmög
58. brutal – brutális
59. e, Bude, -, -n, - bódé
60. s, Budget, -s, -s, - költségvetés
61. r, Bug, -(e)s, -üge, - 1. görbület, hajtás, 2. (állat) szügy, 3. (hajó) orr, 4. nadrágvasalás
62. e, Bulle, -, -n, - bulla
63. r, Bus, -ses, -se, - (autó)busz
64. s, Büfett, -(e)s, -e, - büfé
65. r, Bürger, -s, - polgár
66. r, Bürgermeister, -s, - polgármester


***

- C (39) -

1. s, Café, -s, -s, - kávéház
2. r, Cellist, -en, -en, - csellista
3. s, Cello, -s, -s, - gordonka, cselló
4. s, Cellophan, -s, - celofán
5. s, Chamäleon, -s, -s, - kaméleon
6. r, Campignon, -s, -s, - csiperkegomba, sampinyon
7. s, Chaos – káosz
8. r, Charakter, -s, -e, - 1. jellem, 2. jelleg
9. e, Charakteristik, -, -en, - jellemzés, karakterisztika
10. chauffieren, h. – (autót) vezet
11. r, Chauffeur, -s, -e, - sofőr
12. r, Chauvinismus, - sovinizmus
13. r, Chef, -s, -e, - főnök
14. e, Chemie, - kémia
15. r, Chemiker, -s, - kémikus
16. chemisch – vegy(észet)i, kémiai
17. s, Chinin, -s – kinin
18. r, Chirurg, -en, -n, - sebész
19. e, Chirurgie, - sebészet
20. s, Chlor, -s – klór
21. chloren, h. – klóroz
22. s, Chloroform, -s, kloroform
23. e, Cholera – kolera
24. r/s, Chor1, -s, -e, - kórus (templomban)
25. r, Chor2 , -s, -öre, - kórus, kar
26. r, Chorist, -en, -en, - karénekes, kórista
27. s, Chor, -s, - króm
28. e, Chronik, -, -en, krónika
29. chronisch – idült, krónikus
30. chronologisch – időrendi, kronologikus
31. e, Clique, -, -n, - klikk
32. Co. (Compaigne) (röv) (a) tsa (társa); (b) társaság, vállalat
33. s, Coupé, -s, -s, - kupé
34. s, Couplet, -s, -s, - kabarédal, kuplé
35. r, Coupon, -s, -s, - szelvény, kupon
36. e, Courage, - merészség
37. r, Cousin, -s, -s, unokafivér
38. e, Cousine, -, -n, unokanővér
39. e, Creme, -, -s, krém

***

- D (80) -


1. e, Dame, -, -n, - hölgy, dáma
2. datieren, h. – 1. keltez, 2. származik, datálódik
3. e, Dattel, -, -n, - datolya
4. s, Datum, -s, Daten - dátum; welches Datum haben wir? – hányadika van?
5. e, Dauer, - 1. tartam, auf die Dauer – hosszabb időre, 2. tartósság
6. defekt – hiányos, sérült
7. defensiv – védelmi, defenzív
8. definieren, h., meghatároz, definiál
9. s, Defizit, -s, -e, - hiány, deficit
10. deformieren, h. – eltorzít
11. degradieren, h. – lefokoz
12. r, Dekan, -s, -e, - dékán
13. deklamieren, h. – szaval, deklamál
14. e, Deklination, -, -en, - névszóragozás, deklináció
15. deklinieren, h. , - (nyelvtani) ragoz, deklinál
16. e, Delegation, -, -en, - delegáció, küldöttség
17. delikat – gyönge, finom, kényes
18. demaskieren, h. - leleplez
19. demobilisieren, h. – (kat) leszerel
20. r, Demokrat, -en, -en, - demokrata
21. demokratisch – demokratikus, demokrata
22. demonstrieren, h. – 1. kimutat, bebizonyít, 2. tüntet
23. denaturieren, h. - denaturál
24. denunzieren, h. - denunciál
25. deponieren, h. – letétbe helyez, deponál
26. deportieren, h. - deportál
27. r, Despot, -en, -en, - zsarnok, despota
28. s, Dessert, -s, -s, - csemege, desszert
29. destillieren, h. – lepárol, desztillál
30. s, Dezimalsystem, -s, - tizedes rendszer
31. r, Dialekt, -(e)s, -e, - dialektikus
32. dialektisch – 1. nyelvjárási, 2. dialektikus
33. e, Differenz, -, -en, - 1. különbség, 2. különbözet, 3. (tb) nézetletérés
34. s, Diktat, -(e)s, -e, - 1. tollbamondás, 2. diktátum
35. e, Diktatur, -, -en, - diktatúra
36. diktieren, h. - diktál
37. e, Dimension, -, -en, - méret, dimenzió
38. s, Diplom, -s, -e, - okirat, oklevál, 2. diploma
39. r, Diplomat, -en, -en, - diplomata
40. e, Diplomatie, -, -i/en, - diplomácia
41. diplomatisch – 1. diplomáciai, 2. diplomatikus
42. direkt – egyenes, közvetlen, direkt
43. e, Direktion, -, -en, - 1. (út)írány, 2. igazgatóság
44. e, Direktive, -, -n, - utasítás, direktiva
45. r, Direktor, -s, -en, - igazgató
46. r, Dirigent, -en, en, - karmester
47. dirigieren – igazgat, dirigál, vezényel
48. r,Diskus, -, -se, - diszkosz
49. e,Diskussion, -, -en, - vita
50. dissertieren, h. - értekezik
51. e,Disziplin, -, -en, – fegyelem, tudományág, szak
52. disziplinarisch - fegyelmi
53. disciplieren, h. - fegyelmez
54. divers - különféle
55. r,Doktor, -s, -en - doktor
56. dominieren, h. - dominál
57. s,Doppel, -s, -, – 1. másodlat; 2. (sp) kettős, páros
58. doppeln, h. – 1. megkettőz; 2. megtalpal
59. r,Doppelpunkt, -(e)s, -e, - kettőspont
60. doppelt – kétszeres, kettős
61. s,Doppelte, -n, – vminek kétszerese v. duplája; ums Doppelte grösser – kétszer akkora
62. e,Dose, -, -n, – szelence, doboz; adag, dózis
63. dosieren, h. - adagol
64. r,Dossier, -s, -s, – irattartó, dosszié
65. r,Dozent, -s, -en, - docens
66. s,Dragee, -s, -s, - drazsé
67. r,Dramatiker, -s, -, - drámaíró
68. dramatisch – drámai
69. drastisch - drasztikus
70. r,Drill, -(e)s, - sulykolás
71. e,Droge, -, -n, - gyógyárú
72. r,Drogist, -en, -en – illatszerész, gyógyárúkereskedő
73. s,Dromedar, -s, -e, – egypúpú teve
74. dudeln, h. - dúdolgat
75. r,Dunst, -es, -ü/-te – 1. pára, kigőzölgés; 2. párolás, dunszt
76. dunsten, h. – párolog, gőzölög
77. s,Duplikat, -(e)s, -e - másodpéldány
78. e,Dusche, -, -n, - zuhany
79. s,Dutzend, -s, -e, - tucat
80. e,Dynamik, -, - dinamika


***

- E (39) -

1. s,Echo, -s, -s, - visszhang
2. echt – igaz(i), valódi
3. r,Effekt, -(e)s, -e – hatás, effektus
4. egal – 1. egyenlő, egyforma; 2. mindegy, közömbös
5. egoitisch – önző, egoista
6. r,Elefant, -en, -en, - elefánt
7. elegant – választékos, elegáns
8. elektrisch – villanyos, villamos, elektromos
9. e,Elektrische, -n, -n, - villamos
10. elektrisieren, h. 1. (meg)villanyoz; 2. (átv) felvillanyoz
11. e,Elektrizität, -, -en, - villamoság, elektromosság
12. s,Element, -(e)s, -e, - elem
13. elementar - elemi
14. e,Ellipse, -, -n, ellipszis
15. emigrieren, i., - emigrál
16. e,Energie, -, -n, energia
17. energisch – erélyes, energikus
18. r,Engel, -s, -, angyal
19. e,Enquete, -, -n, ankét
20. episch – epikai, epikus
21. e,Episode, -, -n, epizód
22. r,Erker, -s, - erkély
23. erwarten, h. 1. (meg)vár; 2. elvár
24. s,Erz, -es, -e, érc
25. essen, h. eszik, étkezik
26. s,Essen, -s, 1. evés; 2. étel
27. e,Ethik, - etika
28. etnisch – etnikai, népi
29. evakulieren, h., - kiütrít
30. evangelisch - evangélikus
31. e,Existenz, -, -en, 1. lét(ezés); 2. létfenntartás
32. existieren, h., - létezik, fennáll, egzisztál
33. exotisch - egzotikus
34. r,Extrakt, -(e)s, -e, - kivonat
35. extraordinär - rendkívüli
36. extrem – 1. szélső; 2. túlzó
37. s,Extrem, -s, -e, - véglet, szélsőség, túlzás
38. e,Extremität, -, -en, 1. véglet, szélsőség; 2. végtag
39. r,Exzess, Exzesses, Exzesse – kicsapongás, szertelenség, excesszus


***

- F (68) -

1. e,Fabrik, -, -en, - gyár
2. r,Fabrikant, -en, -en, - gyáros
3. s,Fabrikat, -(e)s, -e, - gyártmány
4. e,Fabrikation, -, gyártás
5. fabrizieren, h. - gyárt
6. fabulieren, h. - mesél
7. e,Fackel, -, -n - fáklya
8. faktisch - tényleges
9. e,Fakultät, -, -en, - 1. (egyetem) kar, fakultáns; 2. képesség
10. falsch – 1. hamis; 2. hibás, téves
11. familiär – 1. családias, bizalmas; 2. bizalmaskodó
12. r,Fanatiker, -s, -, - vakbuzgó, fanatikus (ember)
13. fanatisch – vakbuzgó, fanatikus
14. e,Fanfare, -, -en, - harsona
15. r,Fasan, -(e)s, -e(n) - fácán
16. fatal – végzetes, fatális
17. e,Fata Morgana, -, -nen, - délibáb
18. fälschen, h. – (meg)hamisít
19. fälschlich – hamis, téves
20. e,Feige, -, -n, - füge
21. fein – 1. vékony, apró, finom; 2. pontos, éles; 3. kitűnő, kiváló; 4. tiszta; feines Gold – színarany; 5. választékos, tapintatos, jómodorú, (ki)művelt, előkelő
22. fesch – csinos, takaros
23. fest – 1. szilárd, erős, kemény; 2. tartós, állandó
24. s, Fest, -es, -e, 1. ünnep(nap); 2. ünnepély, ünnepség
25. e,Figur, -, -en 1. alak; 2. termet, megjelenés; 3. ábra; 4. báb; 5. figura
26. figurieren, h. – 1. ábrázol; 2. (szính) alakít; 3. szerepel
27. figürlich – 1. képes, szemléletes; 2. képletes, jelképes
28. r,Film, -(e)s, -e, - film
29. filmen, h. – 1. filmez; 2. megfilmesít
30. r/s,Filter, -s, -, - szűrő
31. filtern, h. - megszűr
32. r,Filz, -es, -e, - nemez, filc
33. filzig – 1. nemezszerű; 2. fukar
34. e,Finanz, -, -en, - pénzügy(ek)
35. finanziell – pénzügyi, anyagi
36. finanzieren, h. – pénzel, finanszíroz
37. e,Firma, -, Firmen - cég
38. fix – 1. állandó, szilárd, rögzített; 2. gyors, ügyes; 3. fix und fertig (szólás) teljesen kész
39. fixieren, h. – 1. megállapít, meghatároz; rögzít; 2. (fénykép) fixál; 3. fixiroz
40. e,Flasche, -, -n, 1. palack, üveg; 2. (műsz.) csiga
41. e,Flinte, -, -n, - puska, flinta; die Flinte ins Korn werfen (szólás) elcsügged
42. r,Flirt, -s, -s, - flört
43. flittern, h. – 1. csillog, ragyog, villog; 2. csillogtat
44. flott – 1. ügyes, gyors, flott, szabad(on úszó v. lebegő); 2. szabad, vidám, jókedvű
45. e,Flotte, -, -n, - hajóhad, flotta
46. e,Form, -, -en, - 1. alak, forma; 2. illem; der Form wegen – a forma v. az illendőség kedvéért; 3. küllem
47. formalitisch – foralista
48. e,Formalität, -, -en, - formaság, formalitás
49. s,Format, -(e)s, -e, - formátum, alak
50. e,Formel, -, -n, - 1. minta, formula; 2. képlet
51. formen, h. – 1. alakít, képez, formáz; 2. sich formen - alakul, képződik, formálódik
52. formieren, h. – 1. felállít, felfejlődtet; 2. alakít, képez; 3. sich formieren - felsorakozik
53. formulieren, h. – megfogalmaz, (meg)formuláz
54. r,Fotoaparat, -(e)s, -e, - fényképezőgép
55. förmlich – 1. formaszerű; 2. valóságos
56. frisch – 1. hűvös, friss; 2. új, (fel)újúlt; üde, élénk
57. e,Frische, - 1. hűvösség, frissesség; 2. üdeség; 3. fürgeség
58. frischen, h. – (fel)frissít, (fel)üdít
59. r,Friseur, -s, -e, - fodrász
60. frisieren, h. – (meg)fésül
61. e,Frisur, -, -en, hajviselet, frizura
62. e,Front, -, -en, 1. (épít) homlokzat; 2. (kat) tűzvonal, arcvonal, front
63. fundieren, h., - 1. alapít; 2. alátámaszt, megalapoz
64. r,Funktionär, -s, -e, funkcionárius
65. funktionieren, h. - működik
66. r,Fussball, -(e)s, -ä-e, - 1. labdarúgás; 2. futballabda
67. r,Führer, -s, -, - 1. vezető; 2. vezér; 3. (könyv) kalauz, ismertető
68. e,Fülle, -, 1. bőség, gazdagság; 2. teltség


***

- G (41) -

1. e,Gage, -, -n, - gázsi, fizetés
2. e,Galeere, -, -n, - gálya
3. e,Galerie, -, i/en, - 1. folyosó, tornác, oszlopcsarnok; 2. (színház) karzat; 3. képtár
4. galoppieren, h., (i.) – vágtázik, vágtat, galoppozik
5. e,Galosche, -, -n, - sárcipő, kalocsni
6. e,Gamasche, -, -n, - 1. lábszárvédő, kamásli; 2. bokavédő
7. r,Gang, -(e)s, äe, 1. járás, menés; 2. folyamat, ((le)folyás; 3. séta; 4. forduló, menet; 5. folyosó; 6. (étkezés) fogás; 7. (műsz) (csavar)menet; 8. (bány) (tel)ér; 9. (gépkocsi) sebesség(fokozat)
8. e,Garage, -, -n, - garázs
9. e,Garantie, -, -i/en, - kezesség, biztosíték, jótállás, garancia
10. e,Garnitur, -, -en, - 1. felszerelés; 2. készlet, garnitúra
11. s,Gas, -es, -e, - gáz
12. r,Gaukler, -s, -, - 1. mutatványos; 2. bűvész, kókler
13. e,Gaze, -, -n, - géz
14. s,Gebein, -(e)s, -e, - 1. csont(váz); 2. (tb) tetemek, (földi-)maradványok
15. e,Gelatine, -, zselatin
16. r,General, -s, -äe, tábornok
17. e,Generalprobe, -, -n, főpróba
18. e,Generation, -, -e, 1. emberöltő; 2. nemzedék
19. s,Genie, -s, -s, lángész, zseni
20. e,Geographie, -, földrajz
21. r,Geolog, -en, -en, geológus
22. e,Geometrie, -, -n mértan, geometria
23. gigantisch – óriási, gigászi
24. e,Giraffe, -, -n, zsiráf
25. r,Glantz, -es, -e fény, ragyogás, tündöklés
26. glänzen h. 1. fénylik, ragyog, csillog; 2. (átv) kitűnik
27. r,Globus, -ses, Globen földgömb
28. r, Golf, (1) –(e)s, -e, tengeröböl
29. s, Golf, (2) –s, golf(játék)
30. r,Graf, -en, -en, gróf
31. e,Grammatik, -, -en, nyelvtan
32. e,Granate, -, -n, (kat) gránát
33. granulieren h. szemcséz, granulál
34. gravieren h. vés
35. r,Grund, -(e), -üe, 1. talaj, föld; 2. TELEK; 3. fenék, alap; 4. vminek a mélye; 5. (műv) alap(ozás); 6. (átv) alap; auf Grund dessen, dass annak alaján, hogy; im Grunde genomen alapjában (véve); 7. ok
36. r,Gucker, -s, -, látcső
37. r,Gummi, -s, -(s), gumi
38. gurgeln h. öblöget, gargarizál
39. r,Gurt, -(e)s, -e, 1. heveder; 2. öv
40. r,Gürtel, -s, -, öv, derékszíj
41. gürten h. (fel)övez

***

- H (32) -

1. s, Haar, -(e)s, -e, - haj(szál), szőr(szál), hajzat, szőr(ö)zet
2. e, Harfe, -, -n, hárfa
3. r, Harfenist, -en, -en, hárfás
4. s, Haus, -es, -¨er, 1. ház
5. hausieren h - házal
6. r, Hausmeister, -s, -, házmester
7. e, Herde, -, -n, nyáj, csorda
8. herzig – helyes, kedves, bájos
9. r, Herzog, -(e)s, -e, (-öge), - herceg
10. e, Historie, -, -n, történelem
11. r, Historiker, -s, -, történész
12. historisch történeti, történelmi
13. e, Horde, -, -n, horda
14. r, Horizont, -(e)s, -e, lát(ó)határ
15. horizontal - vízszintes
16. e, Hortensie, -, -n, hortenzia
17. s, Hotel, -s, -s, szálloda
18. huldigen h. hódól
19. human – emberséges, humánus
20. e, Humanität, -, emberiesség, humanitás
21. humoristisch - humoros
22. r, Husar, -en, -en, huszár
23. e, Hyazinthe, -, -n, jáccint
24. e, Hyäne, -, -n, hiéna
25. r, Hydroplan, -(e)s, -e, vízirepülőgép
26. e, Hygiene, - egészségügy, higiéné
27. hygienisch – egészséges, higiénikus
28. e, Hymne, -, -n, himnusz
29. e, Hypnose, -, -n, hipnózis
30. hypnotisieren h. (meg)hipnotizál
31. e, Hypotese, -, -n, feltevés, hipotézis
32. hysterisch – hisztériás, hisztérikus

***

- I (79) -

1. ideal – 1. eszményi, ideális; 2. eszmei
2. s, Ideal, -s, -e, eszmány(kép)
3. idealisieren h. idealizál
4. idealitisch - idealista
5. e, Idee, -, -n, 1, eszme, elv; 2. fogalom; 3. ötlet
6. e, Ideenassoziation, -, -en, képzettársítás
7. identifizieren h. azonosít
8. identisch - azonos
9. e, Identität, -, -en, azonosság
10. e, Ideologie, -, -i/en, ideológia
11. s, Idiom, -s, -e, nyelvjárás
12. r, Idiot, -en, -en, idióta
13. s, Idyll, -s, -e, idill
14. illegal – 1. illegális; 2.(pol) földalatti, illegális
15. e, Illusion, -, -en, ábránd, illúzió
16. illusorisch – csalóka, illuzórikus
17. e, Illustration, -, -en, illusztráció
18. illustriert – képes, illusztrált
19. e, Imitation, -, -en, utánzás, utánzat
20. imitieren h. utánoz
21. immigrieren i. bevándorol
22. immoralisch - erkölcstelen
23. r, Imperialist, -en, -en, imperialista
24. imperialistisch - imperialista
25. imponieren h. imponál
26. importieren h. behoz, importál
27. e, Impression, -, -en, benyomás
28. improvisieren h. imponál
29. r, Impuls, -es, -e, ösztönzés, impulzus
30. indirekt - közvetett
31. indiskret - indiszkrét
32. e, Individualität, -, -en egyéniség
33. individuell - egyéni
34. s, Individuum, -s, -duen egyén, egyed
35. industrialisieren h. iparosít
36. e, Infektion, -, -en, fertőzés
37. e, Inflation, -, -en, infláció
38. e, Information, -, -en, tudósítás, tájékoztatás, információ
39. informieren h. értesít, felvilágosít, tájékoztat
40. inhuman - embertelen
41. e, Injektion, -, -en, injekció
42. inklusive – beleértve, bezáróan
43. inkognito - rangrejtve
44. e, Inkonsequenz, -, -en, következetlenség
45. e, Inspektion, -, -en, 1. felügyelet; 2. szemle
46. r, Inspektor, -s, -en, felügyelő
47. inspizieren h. megszemlél
48. installieren h. 1. berendez; 2. (hivatalba) beiktat
49. e, Instruktion, -, -en, utasítás
50. instruktiv tanulságos
51. s, Instrument, -(e)s, -e, 1. szerszám, műszer; 2. hangszer
52. insultieren h. inzultál
53. e, Integrität, -, épség, integritás
54. r, Intellekt, -(e)s, -e, értelem
55. intellektuell – értelmi, intellektuális
56. r, Intellektuelle, -n, -n, értelmiségi
57. intelligent – értelmes, intelligens
58. e, Intelligenz, -, -en, 1. értelmiség; 2. értelmesség
59. e, Intensität, -, en, intenzitás
60. international – nemzetközi, internacionális
61. internieren h. internál
62. interpellieren h. interpellál
63. intervenieren h. interveniál
64. e, Intervention, -, -en intervenció
65. s, Interview, -(e)s, -s, interjú
66. intim – meghitt, bizalmas, intim
67. intolerant – türelmetlen
68. intrigant – cselszövő, intrikus
69. e, Intrige, -, -n, intrika
70. intrigieren h. fondorkodik, intrikál
71. e, Invasion, -, -en invázió
72. investieren h. beruház, invesztál
73. e, Invitation, -, en, meghívás
74. invitieren h. meghív
75. e, Inzidenz, -, en, beesés
76. e, Ironie, -, -i/en, irónia
77. ironisch - irónikus
78. irregulär - szabálytalan
79. isolieren h. (el)szigetel, izolál

***

- J (10) -

1. ja – igen, sőt, okvetlenül
2. e, Jacke, -, -n, (zakó)kabát, zeke
3. s, Jackett, -(e)s, -e, (kis)kabát
4. e, Jalousie, -, -i/en, zsalu
5. r, Jam, -s, -s, gyümölcsíz, dzsem
6. r, Journalist – hírlapíró, újságíró
7. r, Jude, -n, -n, zsidó
8. e, Jury, -, -s, zsüri
9. just, 1. éppen; 2. JUST! – CSAK AZÉRT IS!
10. jüdisch - zsidó

***

- K (169) -

1. s, Kabarett, -(e)s, -e, kabaré
2. s, Kabinet, -(e)s, -e, 1. benyíló; 2. szertár; 3. kormány
3. r, Kader, -s, -, káder
4. s, Kaffee, -s, -(s), kávé
5. r, Kaffee, -s, -s, kávéház
6. r, Kafesatz, -es kávéalj
7. r, Kalender, -s, -, naptár
8. kalkulieren h. kalkulál
9. e, Kaligraphie, -, szépírás
10. e, Kalorie, -, i/en, kalória
11. e, Kaloshe, -, -n, sárcipő
12. e, Kamera, -, -s, fényképezőgép
13. r, Kamin, -s, -e, 1. kémény; 2. kandalló
14. e, Kammer, -, -n, kam(a)ra
15. r, Kanal, -s, ä-e, csatorna
16. kanalisieren h. csatornáz
17. r, Kandidat, -en, -en, 1. (tag)jelölt; 2. kandidátus
18. kandidieren h. 1. jelöl; 2. pályázik, kandidál
19. kandieren h. kandíroz
20. e, Kanne, -, -n, kanna
21. r, Kanzler, -s, -, kancellár
22. r, Kapaun, -s, -e, kappan
23. e, Kapazität, -, -en, kapacitás
24. e, Kapelle, -, -n, 1. kápolna; 2. zenekar
25. kapieren h. kapiskál
26. kapital – jelentős, kapitális
27. s, Kapital, -s, -e, tőke
28. r, Kapitalist, -en, -en, tőkés, kapitalista
29. kapitalistisch – tőkés, kapitalista
30. r, Kapitän, -s, -e, kapitány
31. kapitulieren h kapitulál
32. e, Kapsel, -, -n, tok, hüvely
33. e, Kapuze, -, -n, csuklya
34. r, Karabiner, -s, -, 1. karabély; 2. karabiner
35. karätig - karátos
36. kardinal – fontos, fő-, alap-, sark-
37. e, Karte, -, -n, 1. lap; 2. kártya; 3. jegy; 4. térkép; 5 étlap
38. e, Kartei, -, -en, kartoték
39. r, Kartograph, -en, -en, térképész
40. r, Karton, -s, -s, 1. karton; 2. doboz
41. e, Kaserne, -, -n, laktanya
42. e, Kasse, -, -n, pénztár
43. e, Kassette, -, -n, kazetta
44. r, Kassier, -s, -e, pénztáros
45. e, Kaste, -, -n, kaszt
46. s, Kastell, -s, -e, kastély
47. katastral - kataszteri
48. katastrophal - katasztrofális
49. e, Katastrophe, -, -n, katasztrófa
50. kategorisch - kategorikus
51. r, Kater, -s, -, 1. kandúr; 2. macskajaj
52. r, Katheder, -s, -, katedra
53. e, Kathedrale, -, -n, székesegyház
54. katholisch - katolikus
55. r, Kavalier, -s, -e, gavallér
56. e, Kaverne, -, -n, üreg
57. r, Käufer, -s, -, vevő, vásárló
58. keck – 1. hetyke; 2. szemtelen
59. r, Kelch, -(e)s, -e, kehely
60. keramisch - kerámiai
61. s, Kilo, -s, -(s) kiló
62. s v. r, Kipfel, -s, -, kifli
63. r, Kitt, -(e)s, -e, gitt
64. klappen h. 1. egyezik; 2. sikerül
65. e, Klapper, -, -n, kereplő
66. r, Klassiker, -s, -, klasszikus
67. klassisch - klasszikus
68. s, Klavier, -s, -e, zongora
69. r, Klient, -en, -en, ügyfél, kliens
70. s, Klima, -s, -s, éghajlat, klíma
71. klimatisch – éghajlati, klimatikus
72. klimpern h. 1 kalimpál; 2. csörömpöl
73. e, Klingel, -, -n, csengő
74. klingeln h. csenget
75. klingen h. (i) 1. cseng; 2. hangzik
76. e, Klinik, -, -en, klinika
77. e, Klinke, -, -n, kilincs
78. s, Kloster, -s, -ö-, kolostor
79. r, Koffer, -s, -, koffer
80. r, Kohlrabi, -(s), -(s), karalábé
81. e, Kolik, -, -en, bélgörcs
82. s, Kolleg, -s, -i/en, kollégium
83. r, Kollege, -n, -n, kartárs, kolléga
84. kollegial – kartársi, kollegiális
85. s, Kollektiv, -s, -, kollektíva
86. kolonial - gyarmati
87. e, Kolonie, -, -i/en, 1. gyarmat; 2. település
88. e, Kolonisation, -, gyarmatosítás
89. kolonisieren h. gyarmatosít
90. r, Kolonist, -en, -en, gyarmatos
91. kolorieren h. színez
92. r, Koloss, kolosses, Kolosse - kolosszus
93. kolossal - óriási
94. e, Komik, -, komikum
95. komisch – furcsa, komikus
96. s, Kommando, -s, -s, (kat) 1. parancs; 2. parancsnokság; 3 különítmény
97. kommentieren h. kommentál
98. kommunal - községi
99. r, Kommunismus, - kommunizmus
100. r, Kommunist, -en, -en, kommunista
101. kommunitisch - kommunista
102. r, Komödiant, -en, -en, komédiás
103. e, Komödi/e, -, -n, 1. vígjáték; 2. (átv) komédia
104. e, Kompanie, -, -n, 1. (ker) társaság; 2. (kat) század
105. komplizieren h. komplikál
106. komponieren h. komponál
107. r, Komponist, -en, -en, zeneszerző
108. e, Kondition, -, -en, 1. feltétel; 2. kondíció
109. e, Konferenz, -, -en, konferencia
110. e, Konjugation, -, -en, (nyelvt) igeragozás
111. konjugieren h. (igét) ragoz
112. e, Konserve, -, -n, konzerv
113. r, Konsorte, -n, -n, 1. társ; 2. cinkos
114. e, Konstitution, -, -en, 1. alkat, konstitúció; 2. alkotmány
115. konstruieren h. szerkeszt, konstruál
116. e,Konstruktion, -, -en, 1. szerkesztés; 2. szerkezet, konstrukció
117. r, Konsul, -s, -n, konzul
118. konsularisch - konzul
119. s, Konsulat, -(e)s, -e, konzulátus
120. r, Kontakt, -(e)s, -e, kontaktus
121. s, Kontigent, -(e)s, -e, hozzájárulás, részesedés, kontingens
122. s, Konto, -s, Konten, számla
123. e, Kontrolle, -, -n, ellenőrzés
124. kontrollieren h. ellenőriz, kontrolál
125. konvenieren h. megfelel, konveniál
126. konzentrieren h. koncentrál
127. s, Konzept, -(e)s, -e, fogalmazvány
128. s, Konzert, -(e)s, -e, hangverseny
129. konzertieren h. hangversenyez
130. e, Konzession, -, -es, engedély, engedmény
131. r, Kopf, -(e)s, -ö-e, 1. fej; 2. fő, személy
132. e, Kopie, -, -n, másolat, kópia
133. kopieren h. másol
134. s, Kopierpapier, -s, -e, másolópapír
135. korrigieren h. korrigál
136. e, Kost, -, ellátás, koszt
137. kosten h. 1. megízlel, megkóstol; 2. kerül (vmennyibe)
138. s, Kostüm, -s, e, 1. jelmez; 2. kosztüm
139. kratzen h. 1. vakar, kapar; sich kratzen - vakaródzik
140. e, Kreatur, -, -en, teremtmény
141. e, Kredenz, -, -en, tálaló
142. r, Kreuzer, -s, -, 1. krajzár; (hajó) cirkáló
143. e, Krise, -, -n, válság, krízis
144. r, Kristall, -s, -e, kristály
145. e, Kritik, -, -en, 1. bírálat, kritika; 2. méltatás, ismertetés
146. r, Kritiker, -s, -, bíráló, kritikus
147. kritisch 1. kritikai, bíráló; 2. válságos, kritikus
148. kritsieren h. bírál, kritizál
149. e, Krone, -, -n, korona
150. r, Kuckuck, -(e)s, -e, kakukk
151. r, Kukuruz, -(e)s, -e, kukorica
152. e, Kulisse, -, -n, színfal, kulissza
153. r, Kult, -(e)s, -e, 1. kultusz; 2. vallásgyakorlat
154. kultivieren h. 1. művel; 2. kultivál
155. e, Kultur, -, -en, 1. műveltség, kultúra; 2. földművelés
156. kulturell - kulturális
157. e, Kunst, -, -ü-e, 1. művészet; 2. (mesteri) tudás, tudomány
158. e, Kuppel, -, -n, kupola
159. e, Kupplung, -, -en, (müsz) 1. kapcsolás; 2. kapcsoló
160. e, Kur, -, -en, 1. gyógykúra; 2. udvarlás, die Kur machen v. schneiden udvarol, kurizál
161. e, Kuratel, -, -en, gondnokság
162. e, Kurbel, -, -n, forgatókar, forgattyú
163. kurbeln h. forgat, kurbliz
164. r, Kurier, -s, -e, futár
165. kurieren h. gyógyít, gyógykezel
166. r, Kurs, -es, -e, 1. tanfolyam, kurzus; 2. (út)irány; 3. (pénz) árfolyam
167. e, Kurve, -, -n, 1. görbe; 2. forduló, kanyarulat
168. r, Kübel; -s, -, vödör
169. r, Kümmel, -s, kömény

***

- L (51) -

1. lackieren h. lakkoz
2. e, Lade, -, -en, 1. láda, szekrény; 2. fiók
3. s, Lager, -s, -, 1. fekvőhely; 2. (áll) vacok; 3. TÁBOR; 4. raktár, telep; 5. (bány) telep; 6. csapágy
4. r, Laie, -n, -n, 1. világi, 2. laikus
5. r, Lakai, -en, -en, lakáj
6. e, Lampe, -, -n, lámpa
7. landen(1) h. partra száll
8. landen(2) i. 1. kiköt, partra száll; 2. (rep) leszáll
9. e, Lanze, -, -n, lándzsa
10. e, Larve, -, -n, 1. álarc; 2. (áll) álca, lárva
11. s, Laub, -(e)s, -e, lomb
12. r, Lauf, -(e)s, ä-e, 1. futás, iram; 2. mozgás; 3. folyás; 4. elmúlás; 5. keringés; 6. pálya; 7. (zene) futam; 8. puskacső
13. e, Lauge, -, -n, lúg
14. e, Laute, -, -n, lant
15. r v. s, Lavendel, -s, -, levendula
16. e, Lawine, -, -n, lavina
17. r, Lärm, -(e)s, lárma
18. lärmen h. lármázik
19. leck - lyukas
20. s, Leck, -(e)s, -e, lék
21. legalisieren h. törvényesít, legalizál
22. e, Legitimation, -, -en, 1. igazolás; 2. igazolvány
23. r, Leim, (e)s, -e, enyv
24. leimig - enyves
25. r, Lein, -(e)s, -e, len
26. e, Leiter, -, -n, létra
27. e, Lektion, -n, -en, 1. lecke; 2. megleckéztetés
28. s, Lexikon, -s, Lexika, 1. szótár; 2. lexikon
29. e, Libelle, -, -n, 1. (áll) szitakötő; 2. SZINTEZŐ
30. e, Linse, -, -n, lencse
31. liquidieren h. leszámol, likvidál
32. e, Liste, -, -n, jegyzék, lista
33. e, Lizenz, -, -en, engedély, licencia
34. lizitieren h. ráígér, licitál
35. e, Logik, - logikai
36. lokal – hely(bel)i
37. e, Lokomotive, -, -n, mozdony
38. lose – 1. laza; 2. könnyelmű
39. e, Lotterie, -, -i/en, sorsjáték
40. e, Luke, -, -n, 1. nyílás; 2. padlásablak
41. r, Lump, -(e)s, -en, gézengúz, korhely
42. lumpen h. lumpol
43. r, Lumpen, -s, -, rongy
44. lumpig 1. rongyos; 2. hitvány
45. e, Lupe, -, -n, magyító(üveg)
46. r, Luxus, -, luxus
47. e, Luzerne, -, -n, lucerna
48. e, Lücke, -, -n, rés, hézag
49. e, Lyrik, -, líra(i költészet)
50. r, Lyriker, -s, -, lírikus
51. lyrisch - lírai

***

- M (142) -

1. machen h. 1. (meg)csinál, (meg)tesz, cselekszik, készít; 2. okoz, kelt, szerez, csinál
2. s, Magazin, -s, -e, 1. raktár; 2. képes folyóirat; 3. (kat) raktár
3. e, Magie, -, mágia
4. magisch – bűvös, mágikus
5. r, Magnet, -(e)s, -e, mágnes
6. magnetisch – mágneses
7. r. Mai; -(e)s, -e, május
8. r, Makel, -s, -, szeplő, szégyenfolt
9. makellos - makulátlan
10. malmen h. szétzúz
11. e, Malven, -, -n, mályva
12. e, Mandarine, -, -n, (növ) mandarin
13. s, Mandat, -(e)s, -e, 1. megbízás; 2. büntetőparancs; 3. mandátum
14. e, Mandel, -, -n, mandula
15. e, Mangel(2), -, -ë-n, mángorló
16. mangeln h. 1. mángorol; 2. hiányt szenved, szűkölködik
17. e, Manie, -, -i/en, mánia
18. e, Manier, -, -en, 1. mód, modor; 2. modor, viselkedés; 3. stílus
19. s, Manifest, -es, -e, kiáltvány, nyilatkozat
20. manifestieren h. 1. kinyilvánít; 2. tüntet; 3. sich manifestieren – megnyilvánul, manifesztálódik
21. maniküren h. manikűröz
22. s, Manko, -s, -s, (ld Mangel/1), hiány(osság)
23. r, Mann, -(e)s, -ä-er, 1. férfi, ember; 2. férj; 3. ember, fő
24. manövieren h. műveletez, manőverez
25. manuel – manuális, kézi
26. e, Mappe, -, -n, 1. térkép; 2. irattáska; 3. mappa
27. e, Margarine, -, margarin
28. e, Marionette, -, -n, báb
29. e, Mark(2), -, -, (pénz) márka
30. e, Marke, -, -n, 1. jegy, jel; 2. bélyeg; 3. (ker) márka
31. markieren h. 1. (meg)jelöl, jelez; 2. márkáz; 3. hangsúlyoz; 4. színlel, tettet
32. r, Marsch(1), -(e)s, -ä-e, 1. menet(elés); 2. (zene) induló
33. r, Marschall, -s, -ä-e, tábornagy
34. marschieren i. menetel, masíroz
35. e, Masche, -, -n, 1. (tex) szem; 2. csokor, szalag
36. e, Maschine, -, -n, gép
37. r, Maschinist, -en, -en, gépész
38. e, Maske, -, -n, álarc
39. r, Maskenball, -(e)s, -ä-e, álarcosbál
40. maskieren h. 1. (ki)maszkíroz; 2. álcáz; 3. sich maskieren – álarcot ölt
41. e, Massage, -, -n, masszázs, gyúrás
42. e, Masse, -, -n, tömeg
43. s, Material, -s, -i/en, anyag
44. materialistisch - materialista
45. e, Materi/e, -, -n, anyag, matéria
46. materi/ell 1. anyagi; 2. anyagias
47. e, Mathematik, -, mennyiségtan
48. e, Matratze, -, -n, matrac
49. e, Matrone, -, -n, matróna
50. r, Matrose, -n, -n, matróz
51. matt 1. bágyadt, lankadt; 2. fakó, tompa
52. s, Märchen, -s, -, mese
53. r, Märtyrer, -s, -, vértanú, mártír
54. r, Mäzen, -s, -e, mecénás, pártfogó
55. e, Mechanik, -, -en, 1. mechanika; 2. mechanizmus, gépészet
56. mechanisch 1. mechanikai, gépi; 2. gépies, mechanikus
57. meckern h. 1. mekeg; 2. elégedetlenkedik
58. e, Medaille, -, -n, érem, medália
59. s, Medaillon, -s, -s, nyakérem
60. e, Medizin, -, -en, 1. orvostudomány; 2. orvosság
61. r, Mediziner, -s, orvostanhallgató, medikus
62. r, Meister, -s, -, 1. mester; 2. (sp) bajnok
63. e, Melodie, -, -i/en, dallam, melódia
64. melodiös - dallamos
65. e, Menükarte, -, -n, étlap
66. r, Mergel, -s, - márga
67. e, Messe, -, -n, 1. (ker) vásár; 2. (kat) étkezde; 3. (egyh) mise
68. messen h. 1. lemér, (meg)mér
69. s, Metall, -s, -e, fém
70. e, Metallurgie, -, fémkohászat
71. s v. r Meter, -s, -, méter
72. e, Methode, -, -n, módszer
73. miauen h. nyávog
74. r, Militär(1), -s, -s, katona
75. s, Militär(2), -s, hadsereg, katonaság
76. militärisch 1. katonás; 2. katonai
77. e, Militz, -, -en, milícia
78. e, Milliarde, -, -n, milliárd
79. e, Million, -, -en, millió
80. r, Millionär, -s, -e, milliomos
81. e, Mimik, -, -en, arcjáték
82. mimisch - mimikai
83. e, Mimose. -, -n, mimóza
84. e, Miniatur, -, -en, miniatűr(festmény)
85. minimal - miniműlis
86. r, Minister, -s, -, miniszter
87. s, Ministerium, -s, Ministeri/en, minisztérium
88. e, Minute, -, -n, perc
89. r, Mischmasch, -es, -e, zagyvalék
90. e, Mischung, -, -en, 1. keverés; 2. keverék, elegy
91. r, Mitesser, -s, -, 1. evőtárs; 2. (orv) mitesszer
92. r, Mitfahrer, -s, -, 1. (úti)társ; 2. kocsikísérő
93. s, Mobiliar, -s, -e, bútorzat, ingóságok
94. e, Mobilien (tb) ingóságok
95. mobilisieren h. mozgósít
96. s, Mode, -, -n, divat
97. s, Modell, -s, -e, minta, modell
98. modellieren h. (meg)mintáz, modellez
99. modern(2) 1. modern; 2. divatos
100. modifizieren h. 1. módosít, modifikál; 2. sich modifizieren, módosul
101. r, Mohr, -en, -en, szerecsen
102. e, Mole, -, -n, móló
103. s, Molekül, -s, -e, molekula
104. molestieren h. zaklat, molesztál
105. molett – kövérkés, molett
106. r, Moment(1) –(e)s, -e, pillanat
107. s, Moment(2), -(e)s, -e, 1. mozzanat; 2. nyomaték
108. momentan - pillanatnyi
109. r, Monarch, -en, -en, uralkodó
110. e, Monarchie, -, i/en, monarchie
111. e, Montur, -, -en, mundér
112. s, Monument, -(e)s, -e, emlékmű, szobor
113. e, Moral, -, -en, 1. erkölcs; 2. tanulság
114. moralisch 1. erkölcsi; 2. erkölcsös
115. r, Most, -es, -e, must
116. s, Motiv, -s, -e, 1. indítóok, indíték; 2. motívum
117. r, Mörser, -s, -, mozsár
118. r, Mörtel, -s, -, habarcs, vakolat
119. mörteln h. vakol
120. r, Muff(1), -(e)s, -e, 1. dob; 2. muff
121. e, Muff(2), -, -en, muff, karmantyú
122. e, Mumi/e, -, -n, múmia
123. e, Munition, -, -en, lőszer
124. murmeln h. 1. mormog; 2. folyózik
125. murren h. mor(m)og
126. s, Muse/um, -s, Muse/en, múzeum
127. e, Musik, -, zene, mizsika
128. musikalisch 1. zenei; 2. zeneértő
129. r, Musiker, -s, -, zenész, muzsikus
130. musizieren h. zenél, muzsikál
131. r, Muskel, -s, -n; e, Muskel, -, -n, izom
132. muskelig - izmos
133. r, Musketier, -(e)s, -e, 1. muskétás; baka
134. s, Muss, -, szükségessség, kényszerűség
135. mustern h. 1. vizsgál(gat), szemügyre vesz; 2. (kat) soroz
136. e, Mutter(1), -, -ü-, anya
137. e, Mutter(2), -, -n, (müsz) anya
138. r, Müller, -s, -, molnár
139. e, Myrte, -, -n, mirtusz
140. mysteriös - rejtélyes
141. mysterisch - misztikus
142. e, Mythe, -, -n, mítosz

***

- N (20) -

1. r, Nacken, -s, -, nyak(szirt), tarkó
2. e, Narzisse, -, -n, nárcisz
3. naschen h. - torkoskodik
4. e, Nase, -, -n, orr
5. e, Nation, -, -en, nemzet
6. national - nemzeti
7. e, Nationalität, -, -en, 1. nemzetiség; 2. állampolgárság
8. r, Neger, -s, -, néger
9. nett – 1. kedves, szíves; 2. csinos, takaros; 3. kereken, magyarán
10. s, Netz, -es, -e, háló
11. e, Norm, -, -n 1. szabály; 2. szabvány; 3. norma
12. normal – szabályos, normál(is)
13. normen h. szabványosít
14. e, Note, -, -n 1. jegyzet; 2. jegyzék; 3. hangjegy, kotta; 4. osztályzat; 5. bankjegy
15. e, Notiz, -, -en, 1. jegyzet, feljegyzés; 2. tudomás; von etw. Notiz nehmen – tudomást vesz valamiről
16. e, Novelle, -, -n, novella
17. e, Nudel, -, -n, metélt
18. null – nulla, semmi; null und nichtig – érvénytelen, semmis; eins zu null – (sp) egy null (1:0); null Uhr – nulla óra
19. e, Null, -, -en, 1. (számjegy) nulla; 2. semmi
20. numerisch – számszerű, számbeli

***

- O-Ö (27) -

1. e, Oase, -, -n, oázis
2. s, Objekt, -(e)s, -e, tárgy
3. s, Objektiv, -s, -e, tárgylencse
4. e, Ode, -, -n, óda
5. e, Offensive, -, -n, offenzíva
6. e, Oktave, -, -n, oktáva
7. okulieren h. (növ) szemez
8. e, Olympiade, -, -n, olimpiász
9. olympisch (sp) olimpiai
10. e, Oper, -, -n, opera
11. e, Operation, -, -en, 1. művelet; 2. (kat) hadművelet; 3. (orv) műtét, operáció
12. operieren h. 1. működik, ténykedik; 2. (orv) (meg)operál
13. opponieren h. ellenkezik, ellenez, (meg)opponál
14. r, Optiker, -s, -, látszerész
15. ordinär – 1. szokásos, mindennapi; 2. közönséges, ordenáré
16. s, Organ, -s, -e, 1. szerv; 2. (sajtó)orgánum
17. e, Organisation, -, -en, 1. szervezet; 2. szervezés; 3. szervezkedés
18. organisch 1. szervi; 2. szerves
19. organisieren h. (meg)szervez
20. e, Orgel, -, -n, (zene) orgona
21. original 1. eredeti; 2. sajátos
22. r, Ozean, -s, -e, óceán
23. r, Ökonom, -en, -en, 1, gazdálkodó; 2. intéző; 3. közgazdász
24. e, Ökonomie, -, -n, 1. gazdaság; 2. gazdálkodás; 3. közgazdaságtan; 4. takarékosság; 5. gazdaságosság
25. ökonomisch 1. gazdasági; 2. takarékos; 3. gazdaságos
26. s, Öl, -(e)s, -e, olaj
27. Österreich - Ausztria

***

- P (208) -

1. paar 1. páros; 2. néhány
2. s, Paar, -(e)s, -e, pár
3. paaren h. párosít; 2. sich ~ a)párosodik, b)párosul
4. r, Pack(1), -(e)s, -e, csomag, köteg
5. packen h. 1. csomagol; 2. megragad, megfog
6. r, Packt, -(e)s, -e, egyezmány, paktum
7. packtieren h. 1. szerződik; 2. megállapodik; 3. paktál
8. r, Palast, -(e)s, -ä-e, palota
9. e, Palme, -, -n, pálma
10. panieren h (ételt) paníroz
11. r, Panzer, -s, -, 1. páncél, vért; 2. harckocsi, páncélos
12. panzern h. páncéloz, vértez
13. r, Papagie, -en, -en, papagáj
14. s, Papier, -s, e- 1. papír(os); 2. írat, papír, igazolvány; 3. értékpapír
15. e, Pappe, -, -, 1. keménypapír, papírlemez; 2. pép, ragasztó
16. r, Papst, -es, -ä-e, pápa
17. r, Paradeis, -, -er, (növ) paradicsom
18. r, Paragraph, -en, -en, szakasz, cikk, paragrafus
19. r, Pardon, -s, kegyelem, megbocsátás, bocsánat
20. paralell – párhuzamos
21. e, paralelle, -(n), -n, 1. párhuzamos; 2. párhuzam
22. e, Parfümerie, -, -i/en, illatszertár
23. e, Parität, -, -en, paritás
24. r, Park, -(e)s, -e, park
25. parken h. parkol
26. s, Parkett, -(e)s, -e, 1. parkett(a); 2. (szính) földszint
27. e, Parole, -, -n, jelszó
28. s, Parlament, -(e)s, -e, országgyűlés, parlament
29. e, Partei, -, -en, 1. párt; 2. (átv) párt; 3. (jog) fél
30. perteiisch 1. pártos; 2. részrehajló, elfogult
31. e, Partie, -, -n, 1. rész(let); 2. kirándulás, túra; 3. játszma, parti; 4. házasság, parti; (ker) (áru)-tétel; 6. (zene) szólam
32. r, Partisan, -s (-en), -en, partizán
33. e, Parzelle, -, -n, telekrész, parcela
34. parzellieren h. feldarabol, (fel)parcelláz
35. passen h. 1. (bele-, hozzá- v. rá-)illik; 2. megfelel; 3. figyel; 4. hozzáilleszt; 5 (sport) passzol
36. passend – ill(end)ő, megfelelő
37. passieren(1) h. 1. áthalad, átlép; 2. (át)tör
38. e, Passion, -, -en, 1. kedvtelés, passzió; 2. szenvedély; 3. passió, szenvedés
39. e, Paste, -, -n, paszta, kenőcs
40. e, Pastete, -, -n, pástétom
41. patetisch - szenvedélyes
42. r, Patriot, -en, -en, hazafi
43. patriotisch - hazafias
44. e Patrone, -, -n, 1. töltény; 2. (műsz) patron, minta
45. e, Patsche, -, -n, 1. sár; 2. (átv) pác, csáva
46. e, Pause, -, -n, 1. szünet; 2. átrajzolás, másolás
47. pausen h. (át)rajzol
48. r, Pëdagog, -en, -en, pedagógus
49. e, Pëdagogik, -, neveléstan, pedagógia
50. r, Pärchen, -s, -, párocska
51. s, Pech, -(e)s, -e, 1. szurok; 2. baj, pech
52. pedantisch – 1. pedáns, kínosan pontos; 2. szőrszálhasogató
53. e, Pedell, -(e)s, (-en), -e(n) pedellus
54. e, Pension, -, -en, 1. nyugdíj; 2. penzió; 3. nevelőintézet
55. perfekt – tökéletes, perfekt
56. e, Periode, -, -n, periódus
57. periodisch - periodikus
58. e, Person, -, -en, személy
59. e, Perspektive, -, -n, távlat
60. e, Perücke, -, -n, paróka
61. e, Pest, -, -en, pestis
62. e, Petersill/e, -, -n, petrezselyem
63. s, Petroleum, -s, petróleum
64. s, Petschaft, -(e)s, -e, pecsét(nyomó)
65. petzen h. árulkodik, megszól
66. s, Pflaster, -s, -, 1. tapasz; 2. kövezet
67. pflastern h. 1. (le)tapaszt; 2. (ki)kövez
68. e, Pforte, -, -n, (kis)kapu, porta
69. e, Phantasie, -, -i/en, 1. képzelet, fantázia; 2 ábránd
70. pfantasieren h. 1. ábrándozik, képzelódik; ábránd
71. pfantastisch - fantasztikus
72. e, Pfase, -, -n, fázis, szakasz
73. r, Philosoph, -en, -en, filozófus
74. e, Philosophie, -, -i/en, filozófia
75. philosophieren h. bölcselkedik, filozofál
76. e, Phiole, -, -n, fiola, üvegcse
77. s, Photo, -s, -s, fénykép
78. r, Photograph, -en, -en, fényképész
79. e, Photographie, -, -i/en, 1. fényképészet; fénykép
80. photographieren h. (le)fényképez
81. e, Phrase, -, -n, frázis
82. e, Physik, -, fizika
83. r, Physiker, -s, -, fizikus
84. physisch 1. természeti, fizikai; 2. testi, fizikai
85. r, Pianist, -en, -en, zongorista
86. picken h. 1. csipeget; 2. (meg)ragaszt; 3. ragad
87. pikant - pikáns
88. e, Pile, -, -n, pilula, pirula
89. r, Pilot, -en, -en, 1. pilóta; 2. révkalauz
90. r, Pinscher, -s, -, pincsi
91. r, Pionier, -s, -e, 1. útörő, pionír; 2. (kat) utász
92. e, Pistole, -, -n, pisztoly
93. plagiieren h. plagizál
94. plakatieren h kifüggeszt, kiplakatíroz
95. r, Planet, -en, -en, bolygó
96. e, Planke, -, -n, 1. deszka; 2. palánk
97. e, Plattform, -, -en, 1. emelvény; 2. (vasút) kocsiperon
98. r, Platz, -es, -ä-e, 1. hely; 2. tér
99. platzen(1) h. pukkan
100. platzen(2) i. szétpukkad
101. plätschern h. 1. csobog; 2. lubickol
102. e, Plombe, -, -n, plomba
103. e, Poesie, -, i/en, 1. költészet; 2. költemény
104. r, Poet, -en, -en, költő, poéta
105. r, Pol, -s, -e, 1. (földr) sark; 2. pólus
106. polieren h. 1. csiszol, fényez, políroz; 2. (átv) (ki)palléroz
107. e, Politik, -, -en, politika
108. r, Politiker, -s, -, politikus
109. politisch 1. politikai; 2. politikus, célszerű
110. politisieren h. politizál
111. pompös - pompás
112. e, Populariät, -, népszerűség
113. populär - népszerű
114. e, Pore, -, -n, pórus
115. porös – lyukacsos, porózus
116. r, Porti/er, -s, -s, kapus, portás
117. e, Portion, -, -en, adag
118. s, Porträt, -(e)s, -e, arckép
119. r, Porträtist, -en, -en, arcképfestő
120. s, Porzellan, -s, -e, porcelán
121. s, Posamnet, -(e)s, en, passzomány
122. e, Posaune, -, n, harsona, puzon
123. e, Pose, -, -n, helyzet, póz
124. posieren h. pózol
125. e, Position, -, -en, 1. helyzet, állapot; 2. állás, pozíció
126. positiv - pozitív
127. e, Positur, -, -en, testtartás
128. e, Post, -, -en, posta
129. r, Posten, -s, -, 1. állás; 2. (kat) őr(ség); 3. őrhely; 4. (ker) tétel
130. postieren h. odaállít
131. potenzieren h. hatványoz
132. e, Praktik, -, -en, 1. gyakorlat; 2. (tb) fogás, fortély
133. praktisch – gyakorlati, praktikus
134. r, Pranger, -s, -, pellengér
135. e, Pratze, -, -n, mancs
136. prächtig – pompás, remek
137. s, Prädikat, -(e)s, -e, állítmány
138. e, Prämi/e, -, -n, prémium
139. prämieren h. díjaz, premizál
140. e, Präposition, -, -en, (nyelvt) elöljáró, viszonyszó
141. präsentieren h. 1. felajánl, prezentál; 2. előterjeszt
142. predigen h. prédikál
143. e, Predigt, -, -en, prédikáció
144. e, Premi/ere, -, -n, bemutató
145. e, Presse, -, -n, 1. sajtó; 2. prés; 3. baj, szorultság
146. pressen h. sajtol, présel
147. s, Prinzip, -s, -e, elv
148. privat – privát, magán, személyes
149. s, Privileg, -(e)s, -i/en, kiváltság
150. e, Probe, -, -n, próba
151. proben h. próbál
152. probieren h. (meg)próbál
153. s, Problem, -s, -e, probléma
154. problematisch – bizonytalan, problematikus
155. s, Produkt, -(e)s, -e, 1. termék, gyártmány; 2. (menny) szorzat
156. s, Produktion, -, -en, 1. termelés, gyártás; 2. produkció, mutatvány
157. e, Produktivität, -, termelékenység
158. r, Produzent, -en, -en, termelő
159. produzieren h. 1. létrehoz, előállít; 2. bemutat, produkál
160. e, Profession, -, -en, hivatás
161. professionell - hivatásos
162. r, Professor, -s, -en, (egyetemi) tanár, professzor
163. r, Profit, -(e)s, -e, profit, haszon
164. profitieren h. profitál
165. s, Programm, -s, -e, 1. műsor, program; 2. munkaterv
166. programmatisch - programszerű
167. e, Progression, -, -en, 1. haladás; 2. (menny) haladvány
168. s, Projekt, -(e)s, -e, terv(ezet)
169. projektieren h. tervez, terve vesz
170. prolongieren h. prolongál
171. e, Promenade, -, -n, 1. séta; 2. sétány
172. r, Propagandist, -en, -en, propagandista
173. propagieren h. 1. hirdet, propagál; 2. terjeszt
174. r, Prophet, -en, -en, próféta
175. prophezei/en h. (meg)jósol
176. prosaisch - prózai
177. pros(i)t!; Egészségére! Egészségedre!
178. r, Prospekt, -(e)s, -e, 1. kiállítás; 2. ismertető, prospektus
179. protegieren h. pártfogol
180. r, Protest, -es, -e, óvás, tiltakozás
181. protestieren h. tiltakozik, protestál
182. s, Protokoll, -s, -e, jegyzőkönyv
183. protokollieren h. jegyzőkönyvez
184. e, Provinz, -, -en, 1. vidék; 2. tartomány
185. provinzial 1. vidéki; 2. tartományi
186. e, Provision, -, -en, járulék, provízio
187. provisorisch – ideiglenes, provizórikus
188. provozieren h. provokál
189. e, Prozedur, -, -en, eljárás, procedúra
190. e, Publikation, -, -en, 1. közzététel; 2. közlemény
191. s, Publikum, -, közönség
192. publizieren h. közöl
193. r, Pudel, -s, -, uszkár
194. r, Puder, -s, -, hintőpor, púder
195. pudern h. (be)púderez
196. puffen h. 1. puffogtat; 2. püföl
197. r, Puls, -es, -e, érverés, ütőér, pulzus
198. pulsieren h. lüktet
199. s, Pult, -(e)s, -e, 1. pult; 2. emelvány, pulpitus
200. e, Pumpe, -, -n, szivattyú
201. pumpen h. 1. szivattyúz; 2. kölcsönöz
202. r, Punkt, -(e)s, -e, pont
203. punktieren h. 1. (ki)pontoz; 2. (orv) pungál, csapol
204. e, Pupille, -, -n, pupilla
205. purgieren h. 1. (meg)tisztít; 2. (orv) purgál, meghajt
206. r, Putsch, -es, -e, puccs
207. r, Putz, -es, -e, 1. cicoma, dísz; 2. vakolat
208. putzen h. 1. (meg)tisztít; 2. díszít; 3. vakol

***

Folyt. köv.

Szólj hozzá!

Címkék: német szókincsfejlesztés német szavak

A bejegyzés trackback címe:

https://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/api/trackback/id/tr714613718

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.