Brain Storming nyelvtanulási segédletei

BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.

Friss topikok

Angol tananyag 4-5 éveseknek

2012.06.27. 00:22 aforizmágus

Mit lehet megtanítani egy óvodás (vegyes) csoportnak (8-12 fő) 1 tanév alatt, heti 2x30’-ben? - Tartalom és gyakorlatok leírása, nemcsak óvodáscsoportoknak, hanem otthoni gyakorlásra is.

(Az anyag a bevált gyakorlat terméke! Nyugodt szívvel használhatják azok a szülők is, akik egyébként egy kukkot sem tudnak angolul – és azok is, aki tudnak, csak nem tudják, hogyan kellene belefogni. A társalgási szinten tudók nyugodtan beszélhetnek angolul a gyerekkel, de eleinte mondjanak el minden magyarul is, vagy ne sajnálják kb. egy tucatnyi módon demonstrálni a kifejezést. A lényeg a türelem!)1.Köszönések:
(A köszönéseket megérkezéskor, eltávozáskor, vagy a foglalkozás alatt úgy lehet még gyakoroltatni, hogy egy nap, és egy hold képet mutatunk a gyerekeknek – a delelőpontig Good morning, azután Good afternoon, a horizontvonalon lévő napnál Good evening, a Hold felkelésekor Good night köszönést gyakorolhatjuk.)

Good morning. - Jó reggelt.
Good afternoon. - Jó napot.(délutánt)
Good evening. - Jó estét.
Good night. - Jó éjszakát.
Good bye. - Viszlát.

2. Fázom. - I'm cold. (Mivel az óvodai évfolyamok is ősszel kezdődnek, így a gyerekek saját ruházatukkal is gyakorolhatják – felvétel, levételkor is)
Ilyenkor felveszek:
Fejre - cap (kep) sapkát
Nyakra - scarf (szkáf) sálat
Kézre - gloves (glavz) kesztyűt
Testre - coat (kout) kabátot
Lábra - boots (búcc) csizmát

3. What's your name? - My name is XY. (vácc jó ném) (máj némiz .....) Mi a neved? - A nevem ..........
(Névsorolvasáskor, vagy feladatokra való kijelölésnél lehet gyakorolni)

4. Testrészek:
(„Testrésztorna” – a tanár a gyerekekkel szemben áll, mutogatja a testrészeit, a gyerekek ismétlik és utánozzák. Idővel a legügyesebbek vezethetik a gyakorlatot.)

head (hed) - fej
hair (heőr) - haj
ears (iőz) - fül
eyes (ájz) - szem
nose (nouz) - orr
mouth (maucc) - száj
tongue (tán) - nyelv
teeth (tícsz) - fogak
chin (csin) - áll
face (fész) - arc
neck (nek) - nyak
shoulders (soldőz) - váll
chest (cseszt) - mellkas
belly (beli) - has
body (bádi) - test
back (bek) - hát
arm (árm) - kar
elbow (elbó) - könyök
wrist (riszt) - csukló
palm (pálm) - tenyér
hand (hend) - kézfej
fingers (fingőz) - ujjak
legs (legz) - lábak
knee (ní) - térd
foot (fut) - lábfej

5. Tulajdonságtorna:
(A tanár szemben áll a gyerekekkel, és a tulajdonságoknak megfelelő gesztikulációkkal, mozdulatokkal mutatja be a tulajdonságokat. Idővel a legügyesebbek vezethetik a gyakorlatot.)

big - small (big) - (szmól) nagy - kicsi
tall - short (tól) - (sót) magas - alacsony
heahy - light (hevi) - (lájt) nehéz - könnyű
speedy - slow (szpidi) - (szló) gyors - lassú
strong - weak (sztron) - (vík) erős - gyenge
fat - thin (fet) - (szin) kövér - sovány
beautiful - ugly (bjutiful) - (ágli) szép - csúnya
hot - cold (hot) - (kould) forró - hideg

6. Az én valami-m - A te valami-d:
(A testrésztorna fejlesztett változata: két gyermek szembe áll, és előbb a saját testrészükre mutatnak (my head - az én fejem), majd a szemben álló társáéra, miközben mondja: your head - a te fejed. A gyakorlatot a testrészek neveinek megtanulása után lehet elkezdeni, és váltott párokkal lehet gyakoroltatni)

My head (máj hed) - az én fejem - your head (jór hed) - a te fejed
My hair (máj heő) - az én hajam - your hair (jór heő) - a te hajad
My ears (máj iőz) - az én fülem - your ears (jór iőz) - a te füled
My eyes (máj ájz) - az én szemem - your eyes (jór ájz) - a te szemed
My nose (máj nouz) - az én orrom - your nose (jór nouz) - a te orrod
My mouth (máj maucc) - az én szám - your mouth (jór maucc) - a te szád
My tongue (máj tán) - az én nyelvem - your tongue (jór tán) - a te nyelved
My teeth (máj tícsz) - az én fogaim - your teeth (jór tícsz) - a te fogaid
My chin (máj csin) - az én állam - your chin (jór csin) - a te állad
My face (máj fész) - az én arcom - your face (jór fész) - a te arcod
My neck (máj nek) - az én nyakam - your neck (jór nek) - a te nyakad
My shoulders (máj soldőz) - az én vállam - your shoulders (jór soldőz) - a te vállad
My chest (máj cseszt) - az én mellkasom - your chest (jór cseszt) - a te mellkasod
My belly (máj beli) - az én hasam - your belly (jór beli) - a te hasad
My body (máj bádi) - az én testem - your body (jór bádi) - a te tested
My back (máj bek) - az én hátam - your back (jór bek) - a te hátad
My arms (máj ámz) - az én karjaim - your arms (jór ámz) - a te karjaid
My elbows (máj elbóz) - az én könyököm - your elbows (jór elbóz) - a te könyököd
My wrist (máj riszt) - az én csuklóm - your wrist (jór riszt) - a te csuklód
My palm (máj pálm) - az én tenyerem - your palm (jór pálm) - a te tenyered
My hands (máj hendz) - az én kézfejem - your hands (jór hendz) - a te kézfejed
My fingers (máj fingőz) - az én ujjaim - your fingers (jór fingőz) - a te ujjaid
My legs (máj legz) - az én lábam - your legs (jór legz) - a te lábad
My knee (máj ní) - az én térdem - your knee (jór ní) - a te térded
My foot (máj fut) - az én lábfejem - your foot (jór fut) - a te lábfejed

7. What is it? It's a ....... - (vátizit) (icö ...) - Mi az? - Az egy ...
(A gyerekek a tanárt kérdezik, a teremben látható tárgyak angol elnevezéseiről. Variáció lehet, hogy a tanár a válaszadás után valaki mástól visszakérdezi – így el lehet érni, hogy a gyerekek mind figyeljenek.)

8. Színek: (Színes lapok, színes ceruza használatával lehet begyakoroltatni, majd a teremben látható tárgyakon kell megkeresni.)

white (vájt) - fehér
yellow (jeló) - sárga
orange (orindzs) - narancssárga
pink (pink) - rózsaszín
blue (blú) - kék
green (grín) - zöld
red (red) - piros
lilac (lájlök) - lila
brown (braun) - barna
gray (gréj) - szürke
black (blek) - fekete

9. Here you are. - Thank you. (híjuá)(szenk jú) Tessék. - Köszönöm.
(A foglalkozások alatti kommunikáció folyamán használjuk. A gyerekek önkéntelenül átveszik.)

10. Utasítások: (Ezt is lehet tornaszerűen, vagy „robotjáték”-szerűen gyakorolni. Előbb a tanár vezeti, idővel a gyakoroltabb gyerekek. Az utasítások sora szabadon bővíthető.)
Stand up! - Állj fel! (sztend áp)
Sit down! - Űlj le! (szit daun)
Look! - Nézd! (luk)
Listen! - Hallgasd! (liszn)
Be quiet! - Légy csendben! (bí kvájöt)

11. Pencil, please! - Ceruzát kérek! (penszil plíz)
(A foglalkozások alatti kommunikáció folyamán használjuk. A gyerekek önkéntelenül átveszik.)

12. Vásárlás: (Szituációs játék. A tanár kezdetben bábokkal mutogatja el, a gyerekek is ezt teszik előbb, és csak amikor már megfelelő kiejtéssel ki tudják mondani, akkor játszhatják maguk a szereplőket. Az árú tetszés szerinti lehet – főleg ételek, zöldségek, gyümölcsök, ruhák, használati tárgyak (stb.) lehetnek; a megtanulandó a szerep szövege, nem a vásárolt dolgok nevei.)

- Come in! (kám in)
- Good morning.
- Good morning. Can I help you? (kenáj helpjú)
- Yes. I would like a … (jesz, áj vud lájkö)
- Choose one. (csúz ván)
- I like this. I take it. How much is it? (áj lájk disz)(áj tékit)(haumácsizit)
- It's … forints.
- Here is the money. (hiriz dö máni)
- Thank you. The change, here you are. (dö cséndzs)
- Thank you.

- Jöjjön be!
- Jó reggelt.
- Jó reggelt. Segíthetek?
- Igen. Szeretnék egy .....
- Válasszon egyet.
- Ez tetszik. Elviszem. Mennyibe kerül?
- ......... forint.
- Tessék, a pénz.
- Köszönöm. Tessék, a visszajáró.
- Köszönöm.

13. What are you doing? - I'm …-ing. (vát ájú duin) (ájm -in) - Mit csinálsz? - Éppen ..... (A leggyakrabban előforduló cselekvésekkel lehet gyakorolni – előbb a megfelelő kiejtést megcélozva, csak utánoznak a gyerekek: a cselekvés elképzelt végrehajtása közben mondják ki. Fejlettebb formában lehet az éppen végzett cselekvésre is alkalmazni.)

What are you doing? - I'm cooking.(kukin) - Éppen főzök.
What are you doing? - I'm blowing.(blóin) - Éppen fújok.
What are you doing? - I'm running.(ránin) - Éppen futok.
What are you doing? - I'm jumping.(dzsámpin) - Éppen ugrok.
What are you doing? - I'm reading.(rídin) - Éppen olvasok.
What are you doing? - I'm drawing.(dróin) - Éppen rajzolok.
What are you doing? - I'm writing.(rájtin) - Éppen írok.
What are you doing? - I'm laughing.(láfin) - Éppen nevetek.
What are you doing? - I'm crying.(krájin) - Éppen sírok.
What are you doing? - I'm sleeping. (szlípin) - Éppen alszok.

14. Hogy mondják angolul, hogy ................. ? (Itt a gyerekek bármit kérdezhetnek a tanártól. Lehetnek szavak, de arra kell ösztönözni a gyerekeket, hogy társas szituációk kifejezései legyenek. Ezeket azután el is lehet játszani.)

15. Tudok .....-ni. I can ...... (Tevékenység-tornaként eljátszható: a tanár bemutatja, az ügyesebbek utánozzák. Idővel az ügyesebbek vezethetik a gyakorlatot.)

I can see. Látok. (áj ken szí)
I can hear. Hallok. (áj ken hiőr)
I can talk. Tudok beszélni. (áj ken tók)
I can walk. Tudok járni. (áj ken vók)
I can jump. Tudok ugrani. (áj ken dzsámp)
I can run. Tudok futni. (áj ken rán)
I can dance. Tudok táncolni. (áj ken dánsz)
I can write. Tudok írni. (áj ken rájt)
I can read. Tudok olvasni. (áj ken ríd)
I can eat. Tudok enni. (áj ken ít)
I can drink. Tudok inni. (áj ken drink)
I can cook. Tudok főzni. (áj ken kuk)
I can sleep. Tudok aludni. (áj ken szlíp)

16. What's the time? - ......... o'clock. Hány óra van? - ............... óra. (Egy egyszerű papírból készült órával mindenféle időpont gyakoroltatható. Fontos, hogy ne ragaszkodjunk a tipikus angol „past”, és „to” szerkezetű fordulatokhoz, mert ezt még a gyakorlottabbak is nehezen tanulják meg, továbbá ez az angol nyelvi hagyomány része, a digitális módú óraidőpont jelölés tökéletesen megfelel.)
What's the time? - One o'clock. (vácc dö tájm) (ván öklok)
What's the time? - Two o'clock. (vácc dö tájm) (tú öklok)
What's the time? - Three o'clock. (vácc dö tájm) (szrí öklok)
What's the time? - Four o'clock. (vácc dö tájm) (fór öklok)
What's the time? - Five o'clock. (vácc dö tájm) (fájv öklok)
What's the time? - Six o'clock. (vácc dö tájm) (sziksz öklok)
What's the time? - Seven o'clock. (vácc dö tájm) (szevön öklok)
What's the time? - Eight o'clock. (vácc dö tájm) (éjt öklok)
What's the time? - Nine o'clock. (vácc dö tájm) (nájn öklok)
What's the time? - Ten o'clock. (vácc dö tájm) (ten öklok)

17. Számok: (Megszámolni bármit meg lehet!)
1 one (ván)
2 two (tú)
3 three (szrí)
4 four (fór)
5 five (fájv)
6 six (sziksz)
7 seven (szevn)
8 eight (éjt)
9 nine (nájn)
10 ten (ten)

Szólj hozzá!

Címkék: angol angol tananyag

A bejegyzés trackback címe:

https://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/api/trackback/id/tr734613713

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.