Brain Storming nyelvtanulási segédletei

BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.

Friss topikok

Jó példával elöljáró ELÖLJÁRÓK! - (Gyakorló angol mintaszöveg, fordítással, az összes fontos elöljáróval)

2012.06.30. 01:52 aforizmágus


placeanddirection_462.gif43 elöljárót tartalmazó, 448 szavas összefüggő angol példaszöveg (mellékelt magyar fordítással), mintegy 86 példával a határozói viszonyok gyakorlására.

Bevezetésnek vegyük sorra a szövegben felhasznált elöljárókat – a lista természetesen nem tartalmaz(hat) minden elöljárót, és ezen elöljárók minden lehetséges jelentését sem. Mégis biztos alapot nyújt, ha már ennyit tudunk azokról a „kis szavakról”, amik malterként tartják össze a szövegek tégláit, vagyis konkrét jelentést hordozó szavait.

Az elöljárók, pontosabban a határozói viszonyok kifejezésének ismerete minden nyelvtudás egyik alapköve, enélkül még érthető alapszintű nyelvtudásról sem beszélhetünk. Az elöljárók ismeretében a legalapabb szint az, hogy valamiféle támpontunk legyen ezen nyelvtani elemek jelentéséről – ez a lista a minimális tudást mutatja be.

A segédigékhez hasonlóan ezt a nyelvtani kategóriát is remekül lehet sorozatpéldákkal gyakorolni… erről később és bővebben is írok majd!

Elöljárók – hely

 1. above /öbAv/: fölött
 2. across /ökrosz/: keresztül
 3. after /áftő/: után
 4. along /ölon/: mellett, mentén, hosszában, vonalán
 5. among /ömon/: (több) között
 6. at /et/: -nál, -on, -ban
 7. before /bifÓ/: előtt (sorrendben)
 8. behind /bihÁjnd/: mögött
 9. below /bilÓ/: alatt, lejjebb-nél
 10. beside /biszÁjd/: mellett
 11. between /bitwÍn/: (kettő) között
 12. beyond /bijond/: vmin túl (szint, határ/vonal/)
 13. by /báj/: mellett
 14. down /dAun/: vmin le
 15. from /frAm/: -tól, -ból
 16. in: -ban
 17. in front of /infrAntöv/: előtt
 18. inside /inszÁjd/: belül
 19. into /intu/: bele vmbe
 20. near /niŐ/: közel vmhez, közelében, mellett
 21. next to /neksztu/: mellett (sorban)
 22. off /Óf/: -ról, -tól (el)
 23. on /on, An/: -on, -ra
 24. opposite /öpozit/: szemben
 25. out of /Autöv/: -ból ki
 26. outside /Autszájd/: kívül, (épület) előtt
 27. over /ÓvŐ/: fölött, fölötte át
 28. round /rAund/: körül
 29. through /szrÚ/: keresztül, át (anyagán, keretén)
 30. to /tu/: -hoz
 31. towards /tuvŐdz/: felé, irányába
 32. under /ándö/: alatt
 33. up /ap, áp/: vmin fel

Elöljárók – idő:

 1. after /Áftő/: után (34)
 2. ago /ögó/: (valamennyi idő)-vel ezelőtt, x /idej/e;-a (35)
 3. at /et/: (óra) -kor (36)
 4. before /bifÓ/: előtt (37)
 5. by /báj/: -ra(38)
 6. during /djuörin/: (ideje) alatt (39)
 7. for /fÓ/: (időtartam)-ig, (időtartam) óta, keresztül (40)
 8. in: -ban, (időtartam) múlva, (időtartamon) belül (41)
 9. on /on, An/: (dátum/hétköznap) –on (42)
 10. since /szinsz/: (időpont) óta, -tól kezdődően (43)
 11. till (until) /til, ántil/: (időpont)-ig (44)
 12. within /widin/: (időtartamon) belül (45)

Elöljárók – egyéb:

 1. about /öbAut/: -ról, -ről, körül, kb. (46)
 2. with /wid/: -val, -vel (47)
 3. without /widAut/: nélkül (48)
 4. of (’o) /öv, av, v/:  A of B = B-nek az A-ja (birtoklás kif.), -ból (49)
 5. for /fÓ/: számára, részére, -nak, -nek, (a részeshatározó ’to’-val használatos inkább) (50)

/+1 than /dEn/: középfokú összehasonlítás kötőszava. Jelentése= „(-bb) mint”, (-bb) –nál, –nél/ (51)

/+2 to /tu/+ ige 1. alakja = főnévi igenév = -ni/ (52)

***

A példaszöveg „tisztán”:

I tell you something about my day. It was full of exciting events.

After I’d got up I looked through the window and I saw the sun shining above the mountains not far from our town. I went out of my room and stood at the handrail of the balcony for a while. It was at about 8 o’clock and the weather was as fine as two months ago when I visited my best friend in a forest where he owns a small house near a beautiful lake among several high hills. Between us there is about 10 kilometres and I couldn’t see the forest he lives in because it is behind some higher mountains. It was fine and I wanted to do something outside the house – there were many things to do round the house, for example I had to replace some tiles on the roof, and to dig the small flower garden in front of the house, and to remove the weeds along the fence. My neighbour opposite us told me that the front of our house is really weedy.

I don’t know why he said it to me because the front garden of the house next to us was weedier than ours. It’s lucky that he can’t see beyond our fence because I haven’t had time for our inner garden since the beginning of this summer, but of course I’d like to make it nice before the school-year begins. It will be in two weeks, and on the 1st (of) September I want to arrange a garden party for my colleagues together with their families. Unfortunately, I can’t do it without help, and my family is not always willing to help me with gardening because they don’t like doing anything inside our fences and outside the building.

I thought that we would go to my friend’s house. It’s very nice to sit under the trees of his garden below the beautiful hills.

If we want to get there we have to go across some rivers, down some hills then up some others, then to turn left before we reach a deep cleft and after that to go into a long tunnel. By the time we arrive we’ll have had a beautiful trip behind us. By the lake, beside a small waterfall there is narrow cliff over the water. During our usual meetings we always walk there – we can get there within a quarter of an hour – and we usually sit there until sunset begins – we watch the birds flying towards the setting sun (it’s beautiful!), and we both say, that it’s really great to be off from the town and in nature.

(448 szó)

***

A példaszöveg – magyarul:

Mesélek neked valamit a napomról. Tele volt izgalmas eseményekkel.

Miután /Azután hogy felkeltem, kinéztem az ablakon és láttam, hogy süt a nap a várostól nem messze lévő hegyek fölött. Kimentem a szobámból, és megálltam egy darabig az erkély korlátjánál. Ez kb. 8-kor volt, és az időjárás olyan remek volt, mint 2 hónappal ezelőtt, amikor meglátogattam a legjobb barátomat egy erdőben, ahol van egy kis háza egy gyönyörű tó mellett, több magas hegy között. Közöttünk van kb. 10 kilométer, és én nem láttam azt az erdőt, ahol/amiben ő él, mivel az néhány magasabb hegy mögött van. Remek volt az idő, és én csinálni akartam valamit a házon kívül – sok tennivaló volt a ház körül, például, ki kell cserélnem néhány cserepet a tetőn és felásni a kis virágoskertet a ház előtt, és eltávolítani  a gyomokat/gazt a kerítés mentén. A velünk szemben lévő szomszédunk mondta nekem, hogy a házunk eleje igazán gazos.

Nem tudom, hogy miért mondta ezt nekem, mert a mellettünk lévő háznak az előkertje sokkal gazosabb volt, mint a miénk / a miénknél. Szerencse, hogy nem lát át/túl a kerítésünkön, mert a nyár eleje óta nem volt időm a belsőkertünkre, persze szeretném azt is megszépíteni még mielőtt a tanév elkezdődik. Ez két hét múlva lesz, és szeptember 1.-én rendezni akarok egy kerti partit a kollégáimnak a családjaikkal együtt. Sajnos, ezt nem tudom megcsinálni segítség nélkül, és a családom pedig nem mindig hajlandó segíteni nekem a kertészkedésben, mivel nem szeretnek csinálni semmit sem a kerítésen belül és az épületen kívül.

Arra gondoltam, hogy majd elmegyünk a barátom házához. Nagyon kellemes a gyönyörű hegyek alatt lévő kertjének a fái alatt üldögélni.

Ha oda akarunk jutni, át kell menünk néhány folyón, le néhány hegyen, aztán fel néhány másikon, aztán balra fordulni mielőtt elérnénk a mély szakadékot, és azután pedig be egy hosszú alagútba. Mire odaérünk, már egy gyönyörű kirándulás lesz mögöttünk. A tónál, egy kis vízesés mellett van egy keskeny szikla a víz fölött. A szokásos találkozásaink ideje alatt mindig elsétálunk oda – negyedóra alatt odaérünk – és rendszerint ott üldögélünk amíg a  naplemente el nem kezdődik – nézzük a madarakat, ahogy repülnek a lenyugvó nap irányába (az valami gyönyörű!), és mindketten azt mondjuk, hogy igazán nagyszerű dolog kiszakadni a városból és a természetben lenni.

***

A példaszöveg angolul, az elöljárók, és jelentésváltozataik jelölésével.

I tell you something about(46) my day. It was full of(49) exciting events.

After(34) I’d got up(33) I looked through(29) the window and I saw the sun shining above(1) the mountains not far from(15) our town. I went out of(25) my room and stood at(6) the handrail of(49) the balcony for(40) a while. It was at(36) about(46) 8 o’clock(49) and the weather was as fine as two months ago(35) when I visited my best friend in(16) a forest where he owns a small house near(20) a beautiful lake among(5) several high hills. Between(11) us there is about(46) 10 kilometres and I couldn’t see the forest he lives in(16) because it is behind(8) some higher mountains. It was fine and I wanted to(52) do something outside(26) the house – there were many things to(52) do round(28) the house, for(50) example I had to(52) replace some tiles on(23) the roof, and to(52) dig the small flower garden in front of(17) the house, and to(52) remove the weeds along(4) the fence. My neighbour opposite(24) us told me that the front of(49) our house is really weedy.

I don’t know why he said it to(50) me because the front garden of(49) the house next to(21) us was much weedier than(51) ours. It’s lucky that he can’t see beyond(12) our fence because I haven’t had time for(50) our inner garden since(43) the beginning of(49) this summer, but of(49) course I’d like to(52) make it nice before(37) the school-year begins. It will be in(41) two weeks, and on(42) the 1st (of(49)) September I want to(52) arrange a garden party for(50) my colleagues together with(47) their families. Unfortunately, I can’t do it without(48) help, and my family is not always willing to(52) help me with(47) gardening because they don’t like doing anything inside(18) our fences and outside(26) the building.

I thought that we would go to(30) my friend’s house. It’s very nice to(52) sit under(32) the trees of(49) his garden below(9) the beautiful hills.

If we want to(52) get there we have to(52) go across(2) some rivers, down(14) some hills then up(33) some others, then to(52) turn left before(37) we reach a deep cleft and after(34) that to(52) go into(19) a long tunnel. By(38) the time we arrive we’ll have had a beautiful trip behind(8) us. By(13) the lake, beside(10) a small waterfall there is narrow cliff over(27) the water. During(39) our usual meetings we always walk there – we can get there within(45) a quarter of(49) an hour – and we usually sit there until(44) sunset begins – we watch the birds flying towards(31) the setting sun (it’s beautiful!), and we both say, that it’s really great to(52) be off(22) from(15) the town and in(16) nature.

***

Mindenkinek jó gyakorlást, jó tanulmányozást.

(Mind a példaszöveg, mind a fordítás Brain Storming írása.)

2 komment

Címkék: fordítás angol angol tananyag elöljárók gyakorló szöveg

A bejegyzés trackback címe:

https://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/api/trackback/id/tr514620222

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

yanooo 2013.05.30. 23:22:41

It's very usefull!Még csak most akadtam a blogodra,de már tetszik!
Szeretném a középfokút lerakni az év végéig.

aforizmágus 2013.05.30. 23:54:36

Hajrá! Örülök, h hasznosnak találod. Ha kérdésed merülne fel, tedd fel bátran! :)