Brain Storming nyelvtanulási segédletei

BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.

Friss topikok

Be-Be! /bÍbÍ/ – avagy: (LÉT)IGÉzzük meg a JELENt angolosan!

2012.07.06. 21:43 aforizmágus

Útmutató és módszer az angol létige jelen idejének alapos elsajátításához a GPSV-szemlélet alapján.

Az első ugródeszka” – így is szokták nevezni az angol nyelv tanulásában a létige használatának megtanulását. Mindez igaz is lehet, azonban a létige helyes használata valójában elég apró, ámde annál fontosabb része az angol nyelv használatának.

A nyelvtanulóknak első lépésben azt kellene(!) megtanulniuk, hogy a létige mire való – általános esetben 1. azonosításra (’I am a man.’ = Férfi vagyok.); 2. tulajdonság vagy állapotra vonatkozó jelző alanyhoz kapcsolására (’I am happy.’ = Boldog vagyok.); 3. határozó alanyhoz kapcsolására (’I am well.’ = Jól vagyok.).

***

Ezen kívül a létige még sok mindent képes kifejezni. Erről lássunk egy rövid összefoglalást!

1._A folyamatos igeidők képzésében vesz részt. (’I am working.’ = Éppen dolgozok.)

2._A szenvedő szerkezet segédigéje. (’I am called every day.’ ( Mindennap hívnak.)

3._A ’be to + 1.alak’ szerkezettel kifejez: utasítást, parancsot, tiltást (egyenes és függő beszédben); tervbe vett cselekvés kifejezésére. (’I am to stay here.’ = Itt kell maradnom. – ’I am to go and help her.’ = Mennem kell és segítenem kell neki. )

4._A ’be about to + 1. alak’ szerkezettel kifejezhet közeli jövőt. (’I am about to start.’ = Indulni készülök.)

5._A létigének ugyanúgy vannak elöljáró-vonzatos alakjai, mint a legtöbb gyakran használt igének. (’I am after him.’ = A nyomában vagyok. – ’I am for reform.’ = Reformpárti vagyok. – ’I am off.” = Már megyek. …)

6._A tiltó formáját ugyanúgy a ’DO’-val képezzük, mint a többi konkrét jelentésű igéjét. (’Don’t be stupid!’ = Ne légy hülye!)

7._Ugyanúgy vannak speciális kifejezései, mint a többi, gyakran használt igének. (’He is being stupid.’ = Hülyéskedik. – ’that being the case.’ = miután ez a helyzet)

***

Jó tudni a létigéről, hogy ennek az igének van az angol nyelvben a legtöbb alakja:

1. be /bÍ/ – szótári alak = lenni

2. am /Em/ – E/1, jelen idő = vagyok

3. is /iz/ – E/3, jelen idő = van

4. are /Á/ – E/2, T/1-2-3, jelen idő = vagy, vagyunk, vagytok, vannak

5. was /voz/ – E/1, E/3, egyszerű múlt idő = voltam, volt

6. were /vŐ/ – E/2, T/1-2-3, egyszerű múlt idő = voltál, voltunk, voltatok, voltak

7. being /biin/ – jelen idejű melléknévi igeneve = kb. lévő, léve, lévén (’Milyen?’ és ’Hogyan?’ kérdésre felelve)

8. been /bÍn/ – múlt idejű melléknévi igenév = volt (’Milyen?’ kérdésre felelve)

Csak összehasonlításképpen – a legkevesebb alakú igéknek mindössze 3 alakja van. Ilyen pl. a ’cut’ (vágni) ige: ’cut’ = jelen idejű alak kivéve az E/3 állító alakot; az egyszerű múlt idejű és a múltidejű melléknévi igenévi alak; ’cuts’ = jelen idő E/3 állító alak; ’cutting’ = jelen idejű melléknévi igenévi alak.

Jelen munkában csak a jelen idejű alakokkal foglalkozom, és bemutatom azt a módszert, ami a GPSV-szemlélet gyakorlatában bevált a jelen idejű összes alak alapos demonstrálásra és alakjainak alapos elsajátíttatására.

(A leírásból kihagytam a tagadva kérdő alakokat – úgy vélem azokat elegendő a magasabb kommunikatív kompetenciával rendelkező tanítványoknak bemutatni. Továbbá mellőztem a különleges, pl. az ain’t, vagy az arent’t I alakokat.)

A módszer két „egyszerű” lépésből áll:

1.lépés – munkalista készítése a lehetséges állító, kérdő, tagadó alakokról.

2.lépés – személyes vagy gyakorló példák írása.

1.lépés – A munkalista elkészítése

9 névmási sor alapján:

1. E/1 - I /Áj/ = én;

2. E/2 - you /jÚ/ = te, ön, maga;

3. E/3 - he /hÍ/ = ő (hímnem);

4. E/3 - she /sÍ/ = ő (nőnem);

5. E/3 - it /it/ = az;

6. T/1 - we /wÍ/ = mi;

7. T/2 - you /jÚ/ = ti, önök, maguk;

8. T/3 - they /dÉj/ = ők (személyekre),

9. T/3 - they /dÉj/ = azok (tárgyakra)

--- ---

A munkalista tartalma:

E/1.

(1) I am … = … vagyok

(2) I’m … = vagyok

(3) I am not … = Nem vagyok

(4) I’m not … = Nem vagyok

(5) Am I …? = … vagyok?

(6) Wh- am I ­…? = (Kérdőszó) … vagyok?

E/2.

(7) You are … = Tevagy.

(8) You’re … = Tevagy.

(9) You are not … = Te nem vagy….

(10) You aren’t … = Te nem vagy….

(11) Are you …? = … vagy?

(12) Wh- are you …? = (Kérdőszó) … vagy?

E/3.

(13) He is … = Ő …

(14) He’s … = Ő …

(15) He is not … = Ő nem …

(16) He isn’t … = Ő nem …

(17) Is he …? = Ő … ?

(18) Wh- is he …? = (Kérdőszó) … ő?

 

(19) She is … = Ő …

(20) She’s … = Ő …

(21) She is not … = Ő nem …

(22) She isn’t … = Ő nem …

(23) Is she … ? = Ő … ?

(24) Wh- is she …? = (Kérdőszó) … ő?

 

(25) It is … = Az/Ez … .

(26) It’s … = Az/Ez … .

(27) It is not … = Az/Ez nem … .

(28) It isn’t … = Az/Ez nem … .

(29) Is it …? = Az/Ez … ?

(30) Wh- is it …? = (Kérdőszó) … ?

T/1.

(31) We are … = … vagyunk.

(32) We’re … = … vagyunk.

(33) We are not … = Nem vagyunk … .

(34) We aren’t … = Nem vagyunk … .

(35) Are we …? = … vagyunk?

(36) Wh- are we …? = (Kérdőszó) … vagyunk?

T/2.

(37) You are … = … vagytok.

(38) You’re … = … vagytok.

(39) You are not … = Nem vagytok …

(40) You aren’t … = Nem vagytok …

(41) Are you …? = … vagytok?

(42) Wh- are you …? = (Kérdőszó) … vagytok?

T/3.

(43) They are … = Ők …

(44) They’re … = Ők …

(45) They are not … = Ők nem …

(46) They aren’t … = Ők nem …

(47) Are they …? = Ők … ?

(48) Wh- are they …? = (Kérdőszó) … ?

 

(49) They are … = Azok …

(50) They’re … = Azok …

(51) They are not … = Azok nem …

(52) They aren’t … = Azok nem …

(53) Are they …? = Azok … ?

(54) Wh- are they …? = (Kérdőszó) … ?

--- ---

A munkalista formája

Egyszerűen felírjuk sűrűn az összes alakot, és amikor egyet felhasználtunk, akkor egyszerűen áthúzzuk. A lista tehát valahogy így néz ki:

I am - I’m - I am not - I’m not - Am I - Wh- am I

You are - You’re - You are not - You aren’t - Are you - Wh- are you

He is - He’s - He is not - He isn’t - Is he - Wh- is he

She is - She’s - She is not - She isn’t -Is she - Wh- is she

It is - It’s - It is not - It isn’t - Is it - Wh- is it

We are - We’re - We are not - We aren’t - Are we - Wh- are we

You are - You’re - You are not - You aren’t - Are you - Wh- are you

They are - They’re - They are not - They aren’t - Are they - Wh- are they

They are - They’re - They are not - They aren’t - Are they - Wh- are they

***

2. lépés – Személyes és/vagy gyakorló példák

minden alakra

(1) I am good. = Jó vagyok.

(2) I’m bad. = Rossz vagyok.

(3) I am not ill. = Nem vagyok beteg.

(4) I’m not young. = Nem vagyok fiatal.

(5) Am I at the right place? = Jó helyen vagyok?

(6) Where am I? = Hol vagyok?

(7) You are evil. = Gonosz vagy.

(8) You’re ill. = Beteg vagy.

(9) You are not stupid. = Nem vagy hülye.

(10) You aren’t here. = Nem vagy itt.

(11) Are you happy? = Boldog vagy?

(12) How are you? = Hogy vagy?

(13) He is sad. = Szomorú.

(14) He’s happy. = Boldog.

(15) He is not there. = Nincs ott.

(16) He isn’t tired. = Nem fáradt.

(17) Is he at home? = Otthon van?

(18) Why is he at home? = Miért van ő otthon?

(19) She is my mother. = Ő az anyám.

(20) She’s my sister. = Ő a lánytestvérem.

(21) She is not my friend. = Ő nem a barátom.

(22) She isn’t my boss. = Nem a főnököm.

(23) Is she with you? = Veled van?

(24) When is she here? = Mikor van ő itt?

(25) It is a house. = Ez egy ház.

(26) It’s my house. = Ez az én házam.

(27) It is not big. = Ez nem nagy.

(28) It isn’t small. = Nem kicsi.

(29) Is it ready? = Kész?

(30) When is it ready? = Mikor (lesz/van) kész(en)?

(31) We are at school. = Az iskolában vagyunk.

(32) We’re sleepy. = Álmosak vagyunk.

(33) We are not weak. = Nem vagyunk gyöngék.

(34) We aren’t rich. = Nem vagyunk gazdagok.

(35) Are we at the right place? = Jó helyen vagyunk?

(36) Where are we now? = Hol vagyunk most?

(37) You are in the kitchen. = A konyhában vagytok.

(38) You’re late. = Késtetek.

(39) You are not my parents. = Ti nem vagytok a szüleim.

(40) You aren’t my friends. = Nem vagytok a barátaim.

(41) Are you in the living-room? = A nappaliban vagytok?

(42) Where are you in the evening? = Hol vagytok este?

(43) They are my parents. = Ők a szüleim.

(44) They’re nice. = Kedvesek.

(45) They are not at home now. = Most nincsenek otthon.

(46) They aren’t at work today. = Ma nem dolgoznak.

(47) Are they old? = Öregek?

(48) How old are they? = Mennyire/Milyen öregek?

(49) They are my books. = Ezek a könyveim.

(50) They’re on the shelves. = A polcokon vannak.

(51) They are not in my bag. = Nincsenek a táskámban.

(52) They aren’t cheap. = Nem olcsók.

(53) Are they expensive? = Drágák?

(54) What colour are they? = Milyen színűek?

***

Brain Storming, 2009

Szólj hozzá!

Címkék: angol angol tananyag példamondatok present simple létige gyakorló szöveg

A bejegyzés trackback címe:

https://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/api/trackback/id/tr974633884

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.