Brain Storming nyelvtanulási segédletei

BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.

Friss topikok

BS-Egymondatos angol fordító-, kommunikáló-iskola /=fordító-kommunikáló 1x1/!

2012.09.21. 13:43 aforizmágus

blogcartoon.gif… Amolyan "fordító, kommunikáló iskola 1x1", vagyis egyszerre csak egy mondattal foglalkozunk. Emészthető tempóban – ez a lényeg.”

A kezdeményezésem a www.vasarhely.us fórumon a még 2005 májusában indult BS's English/Language Problem Page topicban, ami mindenkit vár, akit angol- vagy egyéb nyelvtanulással kapcsolatos problémák megoldása érdekel.

Alant bemutatom a kezdeti lépéseket, hogyan indult, és hogyan fest, ha valakinek kedve támadna ilyen módon megismerkedni az angol nyelv alapjaival, pontosabban: ami egy mondatba egyszerre belefér! A módszer szorosan kötődik a BS-féle GPSV nyelvtanítási szemlélethez, részben annak alapmódszeréhez, amiről itt lehet olvasni:

Sipka János István: Lomb Katóról jut eszembe ... – Elemző és kritikai jegyzet Lomb Kató: nyelvekről jut eszembe ... című könyve alapján, a GPSV nyelvoktatási szemlélet és a PLC (Protonyelv Koncepció) szemszögéből, megjelenés: 2007 (elkészítés: 2002-2003)

Továbbá itt is:

Anyanyelvi sajátosságok és idegen nyelv tanulás (GPSV és PLC a gyakorlatban) című 10 részes elemzésemben.

Az elméleti leírások – amelyek ugyan tele vannak tűzdelve keresztül-kasul a gyakorlati megvalósítás módszereivel – azonban eléggé száraznak tűnhetnek, pláne úgy, hogy a többség csak tudni akarja az elsajátítani kívánt idegen nyelvet, és sem az ehhez vezető út módja, sem az út megtétele módjának miértje nem különösebben érdekli (ami teljesen érthető!).

Éppen ezért inkább bemutatom, hogyan néz ki ezen GPSV szemléletnek egy távoktatásra is adoptálható nyelvoktatási módszere.

Előtte azonban némi rövidke bevezető a bemutatandó anyagokról!

Az idézett topicban ezt a kérdést tettem fel: „Szeretne valaki a fórumon kis lépésekben angolt tanulni?”

Amikor valaki megkérdezte, hogy „Mik a feltételek?”, csak ezt írtam: „Visszajelzés, ennyi. A netes, kislépéses angolozás alapmenete itt az lenne, hogy mondatonként haladunk. Bevezetésnek az ember azt írja be, amit tudni szeretne angolul – ehhez adok értelmezést, esetleges magyarázatot, meg kiejtést, aztán vagy mondatvariáció, vagy új mondat, stb. következik. Amolyan "fordító, kommunikáló iskola 1x1", vagyis egyszerre csak egy mondattal foglalkozunk. Emészthető tempóban – ez a lényeg.”

Tulajdonképpen itt is ez a lényeg! Amennyiben a bemutatott anyagok alapján valaki kedvet kapna a módszer kipróbálásához, kérem, jelezze bátran, és a példák alapján látható módszerrel elkezdheti a tanulást! A tanulmányozandó mondatokat a cikk társalgójába várom, vagy a beidézett topicba!

********************

Az eredeti ötletbemutatás ennyiből állt:

Pl. mondjuk azt írod, hogy azt szeretnéd tudni, hogyan mondod meg a neved angolul.

My name is ... .

/májnémiz .../

A nevem ...

my - az én -m

name - név

is - van; ezt az angolok akkor is használják, amikor mi nem. Ehhez túl sok magyarázat nem kell, egyenlőre el kell fogadni.

variációk, pl.

Barátot hogyan mutatunk be:

My friend is ...

A barátom ...

/májfrendiz.../

friend - barát

Persze lehet bonyolultabb dolgokat is írni, pl.

Szeretnél eljönni hozzánk, buliba?

Would you like to come to our place to a party?

/vudjulájktukám tuauöplész tuöpáti/

... és a fentiekhez hasonló magyarázattal

… így képzelem, mondatonként

*************

Ezek után pedig következzenek a feldolgozott mondatok!

1. Mikor indul a következő autóbusz Londonba?

1. When will the next bus leave for London?

/vendáz dönextbász lívfólandon/

when - mikor

will - fog

the - a

next - következő

bus - busz

leave for - elindulni vhova

Szórend (a standard):

Kérdőszó + segédige + Alany + főige + helyhatározó

When will + alany(cselekvő) + főige(cselekvés, 1. alakban)

Mikor fog vmi/vki csinálni vmit?

When will you come?

Mikor fogsz jönni?

When wil he go?

Mikor fog menni?

A kérdés kissé furcsa, bár érthető: London hatalmas város, busz, csak úgy "Londonba" nemigen indul, hanem csak London meghatározott állomására, stb.. Itthon sem kérünk jegyet pl. egyszerűen Bp.-re, csak így rögtön megkérdezik, hogy "Melyik pályaudvarra/megállóba?" (Which station/stop?). Buszoknál meg különösen, mivel a buszok több helyen megállhatnak, nem úgy, mint a vonatok - ott elképzelhetőbb, hogy messziről indulva nem kérdeznek rá a pályaudvarra, bár Londonnak is hatalmas külvárosi területe van, akárcsak Bp.-nek, így nem mindegy, hogy ott spéci hova tartunk.

****************

2. Mennyibe kerül a jegy?

A legegyszerűbb megoldás:

2. How much is the ticket?

/haumácsiz dötikit/

how - miylen

much - sok

is - van

the - a

ticket - jegy

how much? - milyen sok, mennyi (ez itt az ún. nem megszámlálható kategóriába tartozó dolgokra kérdez rá, az angoloknál a pénz általános fogalma ilyen; a konkrét pénzeké, pl. forint, már nem, azokra a how many-vel /haumeni/ kérdezünk rá, kb. hány?

How much is the ...?

Mennyibe kerül a ...?

Vannak konkrétabb megoldások, mint pl:

How much does the ticket cost?

/haumácsdáz dötikit koszt/

does - E/3 kérdésképző E/jelenben

cost - kerülni vmibe

A How much is the ticket? tökéletesen megfelel a célnak.

******************

3. Merre találom a könyvtárat?

3. Where can I find the library?

/veöknájfájndölájböri/

where - hol, hova

can - segédige: tud, képes, -hat, -het

I - én

find - talál

the - a

library - könyvtár

Kérdőszórend (standard):

Kérdőszó+segédige+Alany+főige+tárgy

Where can I find the ...?

Hol találom a ...-t?

Can I find a ...?

Találok ...-t?

Can I + ige 1. alakja (szótári szócikk főszó)

Tudok ...-ni?

Képes vagyok ...-ni?

...-hatok? .... -hetek?

Can I run (fast)?

Tudok / képes vagyok (gyorsan) futni?

Futhatok (gyorsan)?

Where can I ...?

Hol tudok ...-ni?

Where can I eat?

Hol tudok enni? Hol ehetek?

Kiegészítések:

Kérdőszó + can

where, when, how, which, why, whose, what, who

Pl.

Where - hol

When - mikor

When can I eat?

Mikor tudok enni? Mikor ehetek?

Which can

Which can I choose? /csúz/ - választani

Melyiket választhatom?

How - hogyan

How can I get there?

Hogyan jutok el oda?

get there - eljutni oda

How can I do that?

Hogyan tegyem meg (azt)? Hogyan tudom (azt) megtenni?

stb...

***************

4. Tudna nekem ajánlani egy jó szállodát/ éttermet?

4. Could you recommend me a good hotel/restaurant?

/kudjurikamendmí agudhotöl/resztrant/

could - 'can' feltételes (és múlt idejű) alakja = tudna, képes lenne, -hatna, -hetne

you - te, ön, maga

recommend - ajánl

me - nekem

a - egy (határozatlan névelő)

good - jó

Colud you + 1. alakú ige (szótári főszócikk)

Tudnál/Tudna ...-ni?

Could you come?

Tudnál jönni?

Colud you help?

Tudnál segíteni?

Could you give me a glass of water?

Tudnál adni nekem 1 pohár vizet?

GIVE - adni

GLASS - pohár

WATER - víz

GLASS OF WATER - pohár víz = pohárNYI víz = egy pohárnyi a vízből

OF - -ból, -ből

Colud you recommend me a ...?

Tudnál ajánlani nekem egy ...-t?

Kiegészítés:

Felszólítás = 2. személyben (te, ti, ön, maga, önök, maguk) - az ige 1. szótári alakja, alany nélkül:

Recommend me a good hotel!

Ajánlj nekem egy jó hotelt!

Come here!

Gyere ide!

HERE - itt, ide

Help me!

Segíts nekem!

Give me a glass of water!

Adj nekem egy pohár vizet!

**********************

5. Kérem segítsen a bőröndöm feltenni!

5. Help me to put up my suitcase, please!

/helpmítuputáp májszjútkész plíz/

help - segít

me - nekem

to put - tenni, rakni

to - elöljáró, itt: főnévi igenév képző TO=-ni

up - fel

my - az én ...-m

suitcase - bőrönd

please - örömet okozni, itt: "kérem"

Help me!

Segíts nekem! (magáró, önöző formávan is!)

Help me to + ige = Segíts nekem ...-ni

Help me to work.

Segíts nekem dolgozni.

Help me to do this.

Segíts nekem ezt megcsinálni.

THIS /disz/ - ez, ezt, eza..., ezt a...-t (párja: THAT /det/ az, azt, az a..., azt a...-t

Help me up.

Segíts (engem) fel.

Help me to solve this problem.

Segíts nekem megoldani ezt a problémát.

SOLVE /szolv/ - (meg)oldani

UP - elöljáró = FEL vmin, itt névutó: FEL

up the hill - fel a hegyen, dombon

HILL - domb, hegy (kb 500 m-ig)

up the ladder - fel a létrán

LADDER /ledő/ - létra

****************

6. Hol találom a kulcsokat?

6. Where can I find the keys?

/verknájfájdkíz/

where - hol, hova

can - tud, képes -ni; -hat, -het

I - én

find - (meg)talál

the - a, az

key - kulcs, keyS - tbsz. = kulcsok

többesszámképzés: legáltalánosabban = főnév + S

A KEY -vel kapcs. sajátosságok: /kí/

az -Y végződésű főnevek tbsz-képzésében kiejtési és helyesírási szabályokat kell megtanulni:

Amikor /i/-nek ejtjük*, mássalhangzók után (body- /badi/=test), akkor az -y-ból -IES = /íz/ lesz = bodies /badíz/.

*(ezt nem írják a nyelvtankönyvek, nem igazán tudom, hogy miért)

Amikor /j/-nek ejtjük, magánhangzók után: play /pléj/=színdarab, boy /boj/=fiú, akkor az -y /j/ marad, és az utána következő -s-t /z/-nek ejtjük

plays /pléjZ/, boys /bojZ/

A KEY azért sajátos, mert ugyan mgh. van az -y előtt, mégis /i/-nek ejtik: //. Ugyanez van pl. a majom esetében: monKEY /mánki/, vagy a pénz esetében: money /máni/

Vigyázat: a KEY-t nem /KÉJ/-nek ejtjük! Ez a kiejtésével kapcsolatban a leggyakoribb hiba; ahogy a monkey-t sem /MÁNKÉJ/-NEK, és a money-t sem /mánéj/-nek....

Where can I + ige?

Hol tudok/tudom/vagyok képes/ ...-ni, /-hetek, -hatok?

Where can I play?

Hol játszhatok?

Where can I swim?

Hol úszhatok?

Where can I eat?

Hol ehetek?

Where can I sleep? SLEEP /szlíp/ = aludni

Hol aludhatok?

Where can I buy a ticket? BUY /báj/ = vásárolni, venni

Hol vehetek egy jegyet?

Where can I have a rest? /verknáj hevöreszt/

Ho pihenhetek?

**********************

7. Szeretek olvasni és beszélgetni.

7. I like reading and talking.

/ájlájkrídin end tókin/

I - én

like - szeret, kedvel, tetszik (vmi)

reading - olvasás, olvasni, hogy olvas

and - és (nem összetévesztendő: END = vége, befejeződik)

talking - beszélni, beszélgetni, beszéd, beszélgetés

-ING végződés igék végén

ige+ING - sok funkciója van, itt most elsősorban főnévképző=igékből képez főnevet, -ás, -és végződésűt; read= olvas, reading=olvasás; talk=beszél(get), talking=beszéd, beszélgetés

I like ige+ING = Szeretek ...-ni, Szeretem az ...-ást/-ést

I like swimming. - Szeretek úszni.

I like cooking. - Szeretek főzni.

/kukin/

I like working at home. - Szeretek otthon dolgozni.

/vőkinethóm/

I like playing football. - Szeretek focizni.

******************

8. Elfogadod a reinkarnációs tanokat?

8. Do you accept the doctrines of reincarnation?

/dujuökszept d daktrinzövríinkanésn/

do - csinál, tesz; itt: egyszerű jelen kérdésképző segédigéje

you - te, ön, ti, maga, maguk

accept - elfogad

the - a, az (határozott névelő)

doctrine - tan, tanítás

of - -ból, -ből; itt: birtokos elöljáró= "A of B" = "B-nek az A-ja"

Do you + ige 1. alak = (Csinál)od?

Do you come? - Jössz?

Do you work? - Dolgozol?

Do you live here? - Itt laksz?

Do you play chess? - Sakkozol?

Do you learn logic? - Tanulsz logikát?

Do you think it's true? - Gondolod, hogy igaz?

ACCEPT

Do you accept existing of matter? (igzisztinövmető)

Elfogadod az anyag létezését?

Do you accept laws of physics? (lózövfiziksz)

Elfogadod a fizika törvényeit?

Do you accept evolutionary theory? (evolúsnöri sziöri)

Elfogadod az evolúciós elméletet?

OF

The wheels of the car. /dvílzövdkár/

Az autó kerekei.

The legs of the table. /dlegzövdtébl/

Az asztal lábai.

The door of the house. /ddórövdhausz/

A ház ajtaja.

The colours of the picture. /dkalőzövdpikcsőr/

A kép színei.

**********************

9. Szerinted létezik Isten?

9. Do you think God exists?

/dujuszink gadegziszc/

Do - csinál; egysz.jelen idő kérdésképző segédigéje E/1, 2 és T/1,2,3-ban

you - te, ti ön, maga, önök, maguk

think - gondol, vél, hisz

god - isten

exist - létezik

Do you ...? - Te ....-sz/-l?

Do you believe in god?

(believe /bilív/ hisz, in - ban, -ben)

Hiszel istenben?

Do you work at home?

work - dolgozik

at home - otthon

Otthon dolgozol?

Do you live here?

live - lakik, él

here - itt

Itt laksz?

Do you speak English? /szpíkinglis/

speak - beszél

Beszélsz angolul?

Do you want to buy this? /vantubájdisz/

want - akar

want to - akar ...-ni

to buy - venni

this - ez, ezt

Meg akarod ezt venni?

A kérdés itt függő kérdés:

Bevezető mondat + kérdés, egyenes szórendű alakban.

Does God exist? - Létezik isten? = kérdés fordított szórenddel (Si + A + fi)

God exists. - Isten létezik. = egyenes szórend (A + Á/fi/)

si=segédige; fi=főige

Do you think? - Gondolod?

Do you think + God exist?

Do you think I am right? (I am right. - Igazam van.)

Szerinted igazam van?

Do you think I am wrong? (I am wrong/ron'/. - Tévedek.)

Szerinted tévedek?

Do you think it is right?

Szerinted ez helyes/jól van így?

Do you think it is a good question? /ögúdkvesn/

Szerinted ez egy jó kérdés?

Do you think he comes? (He comes. - /híkámz/ - Jön.)

Szerinted jön?

Do you think we go to the right direction?

Szerinted jó irányba megyünk?

we - mi

go - menni

right - helyes, jó

direction - irány

***********************************

Amennyiben tehát, ha valakit érdekel a nyelvtanulásnak ez a fokozatos, „fájdalommentes” módja, kérem jelezze, és adja meg azt, amit angolul tudni szeretne!

 

Szólj hozzá!

Címkék: fordítás angol angol tananyag példamondatok gyakorló szöveg GPSV

A bejegyzés trackback címe:

https://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/api/trackback/id/tr594792908

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.